***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Dom Praw

Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Dom Praw

Postautor: Badet » 10 gru 2017, 20:47

dain2.jpg


Co ma trwać, niechaj powstanie
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Praw

Postautor: Badet » 26 sty 2018, 14:27

Prawo Młodszych Synów
dane roku 295 Czwartej Ery, 6402 lat od narodzin świata


   Rzecz o organizowaniu batalii
   Oto co powiedziane zostało, by po wieki trwać jak skała wiecznie:

   1. W kantonie Grond-Thar (dowódca milicji) może organizować batalie zbrojne.
    Czynić to może na wezwanie Trommhazghalu bądź Trommtharu.
    Czynić to będzie podług określonego porządku i obyczaju.
    Odstąpienie lub porządku owego niedopilnowanie karane będzie.

   2. Jeżeli Trommthar decyzje o sformowaniu batalii podjął,
    starszyzna klanów na nim zebrana ogłosi sama, który klan rekruta da.
    Jeśli w kantonie całym rekruta nie starczy, sąsiednie poproszone o pomoc zostaną.
    Jeśli odmówią lub i z nich nie starczy rekruta, wówczas losowanie wśród krótkobrodych przeprowadzone będzie.

   3. Jeżeli Trommhazghal decyzję o sformowaniu batalii podjął,
    starszyzna klanów kantonu ogłosi ile rekruta da.
    Jeśli w kantonie całym rekruta nie starczy, sąsiednie poproszone o pomoc zostaną.
    Jeśli odmówią lub i z nich nie starczy rekruta, wówczas losowanie wśród krótkobrodych przeprowadzone będzie.

   4. Rekrutami nie będą pierworodni synowie starszyzny, jeno drudzy, trzeci i dalsi.
    Rekrutami nie będą ci, którzy mniej niż szesnaście lub więcej niż trzydzieści pięć wiosen liczą.
    Rekrutami nie będą ci, którzy urzędy publiczne piastują.
    Rekrutami nie będą ci, których za morderstwo Naugrima lub jego majątku kradzież sądzono.

   5. Rekruci na trzy roty podzieleni zostaną.
    Na czele każdej roty stanie Azorweriti (Srebrnobrody).
    Roty na dziesiątki zostaną podzielone.
    Na czele każdej dziesiątki stanie Izorweriti (Miedzianobrody).

   6. Każdy rekrut ma być człekiem rosłym, silnym i rozumnym.
    Każdy rekrut ćwiczony będzie w tężyźnie, zręczności i wojennych sprawunkach.
    Uzulweriti i Azorweriti winni w sztuce run czytania i pisania być wprawieni, jak i dowodzenia.
    Izorweriti winni w sztuce głośnego mówienia być ćwiczeni.

   7. Szkolenie rozpoczynane będzie od przysięgi złożenia na wierność batalii.
    Przysiędze tej, wobec przodków i honoru złożonej, towarzyszyć winien Grond-Thar lub człek przezeń wyznaczony.
    Szkolenie odbywać się winno przy użyciu broni zarówno drewnianej i żelaznej.
    Szkolenie odbywać się winno w miejscu od siedzib ludzkich oddalonym.

   8. Uzbrojenie i wyposażenie dla każdej z batalii winno być jednakowe.
    Za zakupienie jego odpowiadać będzie Uzul-Hallazghal lub Uzul-Thar kantonu.
    Jeśli poskąpi on złota na ów cel, stosowną karę poniesie.
    Jeśli rzemieślnik za owe złoto złą pracę wykona, stosowną karę poniesie.

   9. Pierwsza rota do pik wprawiana będzie.
    Pod okiem weteranów z innych batalii ćwiczyć będą zdolności swoje w marszach i broni stosowaniu.
    Pod okiem Azorweritego i Izorweritich ćwiczyć będą komend wykonywanie i dyscypliny trzymanie.
    Pod okiem Uzulweritiego ćwiczyć będą z innymi rotami współdziałanie.

   10. Druga rota do halabard wprawiana będzie.
    Pod okiem weteranów z innych batalii ćwiczyć będą zdolności swoje w marszach i broni stosowaniu.
    Pod okiem Azorweritego i Izorweritich ćwiczyć będą komend wykonywanie i dyscypliny trzymanie.
    Pod okiem Uzulweritiego ćwiczyć będą z innymi rotami współdziałanie.

   11. Pierwsza rota do kusz wprawiana będzie.
    Pod okiem weteranów z innych batalii ćwiczyć będą zdolności swoje w marszach i broni stosowaniu.
    Pod okiem Azorweritego i Izorweritich ćwiczyć będą komend wykonywanie i dyscypliny trzymanie.
    Pod okiem Uzulweritiego ćwiczyć będą z innymi rotami współdziałanie.

   12. Roty szkolenie swe zakończą gdy zarówno Azorweriti jak i weterani z innych batalii orzekną, iż czas ku temu nadszedł stosowny.
    Zakończeniem szkolenia będzie powtórzenie przysięgi przed sztandarem batalii.
    Ci, którzy szkolenia nie przejdą, do domów odesłani zostaną, by ducha batalii nie obniżać.
    Ci, którzy szkolenie ukończą, zapisani zostaną jako piechurzy batalii.

   13. Roty broni wszystkich łączyć się będą w batalie.
    Na czele batalii stać będzie Uzulweriti (Złotobrody).
    Obierany on będzie spośród najzacniejszych rekrutów.
    Obierać on będzie Azorweritich w swej batalii.

   14. Każda batalia ma prawo dzierżyć swój własny sztandar.
    Każda batalia ma prawo prowadzić swą własną księgę uraz.
    Każda batalia ma prawo posiadać własną pieczęć.
    Każda batalia ma prawo posiadać własne imie.

   15. Sztandarem batalii zajmować się będzie chorąży, wyznaczany przez Uzulweritiego.
    Księgą uraz batalii zajmować się będzie strażnik uraz, wyznaczany przez Uzulweritiego.
    Pieczęcią batalii zajmować się będzie pisarz, wyznaczany przez Uzulwerietiego.
    Jeśli wśród rekrutów znajdują się kapłani Direka, oni pierwsi winni być na te stanowiska wyznaczeni.


   Rzecz o zawieraniu kontraktów
   Oto co powiedziane zostało, by po wieki trwać jak skała wiecznie:

   1. W czas gdy Naggurd wolny jest od wojen, batalie mogą kontrakty przyjmować i zawierać.
    Jeśli wojna Naggurd nawiedzi, batalie zobowiązane są do powrotu i wsparcia ojczyzny w obronie.
    Każdy kontrakt zatwierdzony być musi wyrokiem Trommhalla.
    Każdy kontrakt opisany być musi podłóg ustalonych norm.

   2. Strony kontraktu określane są jako najemca i najmowany.
    Najemcą jest strona obca, rozumiana jako wynajmujący batalie władca i wyznaczeni przezeń reprezentanci.
    Najmowanym jest strona naugrimska, rozumiana zarówno jako żołnierze batalii jak i Trommhazghal.
    Najemcy przeciw któremu zapisane zostały Urazy Trommhazghal odmówić może możliwości zawarcia kontraktu tą właśnie przyczynę podając.

   3. Kontrakt określać musi na czyj żołd batalia wchodzi.
    Podana być musi również żołdu owego wysokość, która jednak winna być utajniona.
    Nieopłacenie żołdu oznaczać będzie złamanie kontraktu przez najemce.
    Płacenie monetą złą, fałszywą bądź lichą stanowić może powód do wpisania Urazy w księdze batalii i wypowiedzenia kontraktu przez najmowanego.

   4. Kontrakt określać musi jakie konkretnie batalie go dotyczą.
    Każda batalia winna być wymieniona z nazwy bądź z imienia i klanu jej Uzulweritiego.
    Zgromadzeniem owych batalii zajmą się ludzie przez Trommhazghal wyznaczeni.
    Niedopełnienie owego obowiązku oznaczać będzie złamanie kontraktu przez najmowanego.

   5. Kontrakt określać musi na jak długo zawarty zostaje.
    Długość kontraktu może być określona w latach.
    Długość kontraktu może być określona czasem trwania konfliktu.
    Zerwanie kontraktu przed określonym czasem stanowić może powód do wpisania Urazy w księdze batalii.

   6. Kontrakt winien określać w której prowincji batalia zacznie swą służbę.
    Służba batalii zaczyna się od momentu wkroczenia batalii do owej prowincji.
    Podczas przemarszu do owej prowincji batalia działać będzie jak na ziemiach neutralnych i działań wojennych ni grabieży nie zacznie.
    Kontrakt określać może w jakim czasie powinna batalia stanąć w wyznaczonej prowincji.

   7. Kontrakt określać musi przeciw komu batalia walczyć będzie.
    Każdy kontrakt winien określać jasno iż naugrimskiej krwi batalia przelewać nie będzie zmuszona.
    Batalia może przy zawieraniu kontraktu przestrzec, iż przeciw określonym wodzom, oddziałom bądź plemionom walczyć nie będzie.
    Za walkę przeciw wrogowi nieokreślonemu w kontrakcie batalia żądać może dodatkowego żołdu, pod groźbą zakończenia kontraktu.

   8. Kontrakt określać winien zasady na jakich podlegać będzie batalia pod najemcą.
    Batalia podlegać będzie zawsze temu, czyj podpis pod kontraktem zamieszczony został.
    Batalia podlegać będzie zawsze temu, z czyjej kiesy otrzymuje żołd.
    Jeśli batalia podlegać ma innym wodzom bądź władcom, winno to być w kontrakcie określone.

   9. Kontrakt określać winien zasady tyczące się jeńców.
    Najemca winien zapewnić, iż wziętych do niewoli członków batalii będzie z owej niewoli wykupywał.
    Najemca winien zobowiązać się, iż w przypadku rozbicia batalii sztandar jej będzie starał się odzyskać, by go do Naggurdu zwrócić.
    Łamanie owych zapewnień i zobowiązań stanowić może powód do wpisania Urazy w księdze batalii i prowadzić do wypowiedzenia kontraktu przez najmowanego.

   10. Kontrakt winien być spisany wedle wzoru określonego i tradycją uświęconego.
    Wzór kontraktu jawny będzie wszem i wobec, by nieporozumień i konfliktów uniknąć.
    Wszelkie kontrakty zawierane w sposób od wzoru odbiegający przez specjalną uchwałę Trommhazghal zatwierdzone być muszą.
    Kontrakt zawarty zostaje z chwilą podpisania go przez obydwie strony i od tego momentu honoru kwestią jest przestrzeganie go przez strony obie.

   Rzecz o kodeksie żołnierzy zaciężnych
   Oto co powiedziane zostało, by po wieki trwać jak skała wiecznie:

   1. Żołnierz zaciężny winien przestrzegać norm tradycji świętych i zwyczajów odwiecznych.
    Powinności żołnierza zaciężnego określone są w kodeksie żołnierzy zaciężnych.
    Uzulweriti i Azorweriti winni pilnować, aby podlegli im ludzie przykazań kodeksu przestrzegali.
    Łamanie postanowień kodeksu stanowić może powód do wpisania Urazy przeciw wodzowi bądź żołnierzowi, który to czyni.

   2. Żołnierz zaciężny winien być lojalny.
    Lojalny winien być wobec swych towarzyszy broni.
    Lojalny winien być wobec swej roty i batalii.
    Lojalny winien być wobec swego klanu i Naggurdowi.

   3. Żołnierz zaciężny winien być posłuszny.
    Posłuszny winien być wobec swych oficerów i przełożonych.
    Posłuszny winien być wobec słowa, które dał.
    Posłuszny winien być wobec starszych swego klanu i Naggurdu.

   4. Żołnierz zaciężny winien być odważny.
    Odważny winien być wobec wroga, przeciw któremu staje.
    Odważny winien być wobec niewygód i trudów żołnierskiego życia.
    Odważny winien być wobec śmierci, jaka go czekać może.

   5. Żołnierz zaciężny winien być sprawiedliwy.
    Sprawiedliwy winien być wobec swych własnych czynów i sumienia.
    Sprawiedliwy winien być wobec swych towarzyszy i rodaków.
    Sprawiedliwy winien być wobec wszystkich sprawiedliwych.

   6. Żołnierz zaciężny winien honoru swej batalii strzec.
    Z honorem winien kontrakt zawarty dopełniać co do słowa.
    Z honorem winien przykład karności i dyscypliny innym dawać.
    Z honorem winien sztandaru batalii strzec do krwi ostatniej.

   7. Żołnierz zaciężny nie powinien grabić bez pozwolenia wodza.
    Żołnierz zaciężny nie powinien gwałcić bez pozwolenia wodza.
    Żołnierz zaciężny nie powinien burd wszczynać bez pozwolenia wodza.
    Żołnierz zaciężny nie powinien wina pić bez pozwolenia wodza.

   8. Żołnierz zaciężny nie powinien nierządnych dziewek do obozu ściągać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien hazardem się parać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien wodzowi swemu ubliżać słowem ni czynem.
    Żołnierz zaciężny nie powinien od obowiązku swego się uchylać.

   9. Żołnierz zaciężny nie powinien choroby ni kalectwa udawać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien łupów zdobytych przed towarzyszami i wodzem swym ukrywać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien zaniedbywać swej broni i pancerza.
    Żołnierz zaciężny nie powinien zaniedbywać ćwiczeń i sprawunku.

   10. Żołnierz zaciężny nie powinien przodkom brak szacunku okazywać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien świętych miejsc niszczyć ni rabować.
    Żołnierz zaciężny nie powinien z obcych przodków drwić ni obrzędów ku ich czci zakłócać.
    Żołnierz zaciężny nie powinien przeciw starcom ni niewiastom wojować.

   11. Żołnierz zaciężny nie będzie bezcześcić zwłok.
    Żołnierz zaciężny nie pozostawi ciała zabitego bez pochówku.
    Żołnierz zaciężny nie naruszy spokoju grobowców.
    Żołnierz zaciężny nie oskarży fałszywie towarzysza swego.

   12. Na służbie najemcy będąc żołnierz zaciężny walczyć będzie gorliwie i szczerze.
    Rozkazy wypełniać będzie posłusznie i dokładnie.
    Doświadczeniem, czynem i radą będzie wspierał go wedle potrzeb.
    Powierzonych mu sekretów i informacji wojskowych nikomu nie zdradzi, nawet po służby zakończeniu.

   13. Jeśli batalia do bitwy stając po stronie przeciwnej również batalie naugrimską po drugiej stronie zobaczy,
    Nim do bitwy dojdzie pod flagą białą posłaniec tam pchnięty zostanie, aby o swej obecności znać dano.
    Uzulweriti batalii pozdrowią się wzajem i takie pozycje w bitwie zajmą, aby batalie przeciw sobie nie walczyły.
    Jeśli takowy zaś czyn niemożliwy będzie, obydwie batalie od stanięcia do bitwy odmówią, by bratniej krwi nie przelewać.

   14. Jeśli batalia ze służby zwolniona zostanie zgodnie z kontraktu zasadami,
    Do końca roku służby przeciw byłemu najemcy nie podejmie.
    Na ziemiach byłego najemcy służby przeciw niemu nie podejmie.
    Twierdz dla byłego najemcy bronionych nowemu najemcy nie wyda.

   15. Na polu bitwy żołnierz zaciężny nie cofnie się na krok bez rozkazu.
    Wyznaczonej pozycji do śmierci nie porzuci i sztandaru nie zwinie.
    Nie będzie żołnierz zaciężny szyku łamał i innym na to nie dozwoli.
    Litości i wahania na polu bitwy mieć nie będzie, zadanie swoje wykonując.


   Rzecz o karach i nagrodach
   Oto co powiedziane zostało, by po wieki trwać jak skała wiecznie:

   1. W czas wojny bądź służby poza kantonami Azorweriti będzie w swej rocie sędzią.
    Dozór nad jego wyrokami sprawować będzie Uzulweriti.
    W czas pokoju nad wyrokami Azorweritiego sprawować będzie dozór Heru-Thar kantonu.
    W sprawach między mieszkańcami Naggurdu a żołnierzami najemnymi sądzić będą sędziowie cywilni i wojskowi wspólnie.

   2. Za zabójstwo lub jego próbę na towarzyszu broni
    Za ucieczkę lub jej próbę z pola bitwy
    Za zdradę lub jej próbę wobec batalii i Naggurdu
    Karą będzie śmierć przez powieszenie.

   3. Za dopuszczenie by sztandar batalii wpadł w ręce wroga
    Za poddanie się wbrew rozkazom i zawartemu kontraktowi
    Za złamanie szyku na polu bitwy
    Karą będzie śmierć przez ścięcie.

   4. Za kradzież żołdu lub własności towarzyszy broni
    Za niewykonanie rozkazu wodza w trakcie służby
    Za zaśnięcie na służbie bądź zejście z posterunku
    Karą będą sześćdziesiąt cztery rózgi bądź cztery doby w dybach.

   5. Za znieważanie towarzyszy broni i przełożonych
    Za niewykonanie rozkazu wodza w czas pokoju
    Za naruszenie zasad kodeksu żołnierzy zaciężnych
    Karą będzie szesnaście róg bądź doba w dybach.

   6. Za zdobycie wrogiego sztandaru lub ocalenie przed zdobyciem swojego
    Za zabicie wrogiego wodza lub ocalenie przed zabiciem swojego
    Za wdarcie się pierwszemu na wrogie mury lub niezwykłą zaciętość w obronie swoich
    Nagrodą będzie pierwszeństwo w podziale łupów i poczwórna porcja żołdu.

   7. Za dokonanie aktu męstwa w bitwie
    Za uratowanie towarzysza broni od śmierci
    Za ochotniczy udział w niebezpiecznym zadaniu
    Nagrodą będzie pierwszeństwo w podziale łupów i podwójna porcja żołdu.

   8. Za oddanie życia w obronie sztandaru
    Za ochotniczy udział w samobójczym zadaniu
    Za poświęcenie życia w obronie towarzyszy broni
    Nagrodą będzie podwójna porcja żołdu i wieczna chwała w annałach batalii.

   9. Jeśli żołnierz zaciężny w trakcie służby zginie,
    żołd jego dla jego rodziny i klanu będzie przeznaczony.
    Jeśli żołnierz zaciężny w trakcie służby rękę bądź nogę utraci,
    do końca trwania kontraktu żołd dalej otrzymywał będzie.

   10. Jeśli wodzowie batalii kar i nagród rozliczyć nie będą mogli lub chcieli,
    Po powrocie do Naggurdu rozliczone one przez Trommhazghal zostaną.
    Jeśli zaś w boju batalia rozbita zostanie i nie będzie możności jej odtworzenia,
    Jej sztandar w Kar Kadraz złożony zostanie, by ku wiecznej trwać pamięci i chwale.


Imperial_Cross.png

Zatwierdzone pieczęcią Korma-Hallazghala, Gargana z klanu Medadorn
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Dom Praw

Postautor: Ellahar » 01 paź 2018, 20:26

Prawo Zamkniętych Granic
dane roku 320 Czwartej Ery, 6427 lat od narodzin świata
rok 542 kalendarza solickiego
[prawo z czasów NPC]


1. Wszystkie granice Konfederacji zostają zamknięte dla przyjezdnych.

2. Każdy cudzoziemiec który przekroczy granice będzie karany śmiercią.

3. Każdy Naugrim który będzie chciał dostać się na teren Konfederacji będzie poddany 40-sto dniowej kwarantannie.

Trommhalla ratyfikuje
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM

Wróć do „Konfederacja Kantonów Naugrimskich”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości