***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Dekrety wiecu

Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 08 mar 2017, 16:40

Obrazek

"Najważniejszym organem, oczywiście zaraz po Najjaśniejszym Władcy, jest autoralli, czyli wiec. Należy do niego pięciuset prawych mężów, zajmujących się kupiectwem lub będących bojarami. Połowa z nich wybierana jest z naszego Gorodu, reszta z prowincji. Zbierają się co miesiąc, w sali lustrzanej, by ustalać nowe prawa, podatki, kontrolować sądownictwo, aby było uczciwe i wydawało wyroki zgodne z prawem oraz aby zatwierdzać traktaty i umowy z innymi krajami. Wśród grona przedstawicieli wykształciły się trzy stronnictwa, zrzeszające ludzi o wspólnych poglądach. Najsilniejsi są Gorodnicy, czyli kupcy ze stolicy. Chcą aby dzisiejszy stan trwał po wieki i jeden dzień dłużej. Następni, Wojskowi, zrzeszają oficerów i kupców handlujących bronią. Chcą zamienić Przenajświętszą Republikę na monarchię, opartą o silną władzę wojskową. Ostatni, Perigorodnicy, których nazwa znaczy tyle co mieszkańcy prowincji, zrzeszają całą resztę przedstawicieli. Kochają Republikę, ale nie podoba im się dominacja stolicy. Chcą równości dla mieszkańców pozostałych miast. Na czele wiecu stoi Posadnik, czyli najbardziej zaufany urzędnik Najjaśniejszego Władcy. Pod swoją opieką ma comiesięczne obrady i reprezentuje księcia."

- "Kronika Najświętszej Republiki" Rozdział I: Opisanie kraju, pióra mnicha Miika z soboru Pana Odkupiciela w Gorodzie.
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana
Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Re: Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 26 mar 2017, 18:30

Obrazek

Z woli księcia Udmurgii i wiecu, ustala się co następuje:


1. Zezwalamy na osiedlenie się na terenie Udmurgii Punijczyków.
a) W mieście Gorod zostanie wyznaczona dzielnica, którą będą mogli zamieszkiwać i wykorzystywać według własnego uznania.
b) Na terenie dzielnicy będą mogły powstać świątynie punijskie i każdy budynek, który Punijczycy uznają za potrzebny.
c) Na terenie dzielnicy zakazuje się stacjonowania wojska i milicji, oprócz straży miejskiej i załóg statków.

2. Wszystkie koszty związane z budową, zostaną poniesione przez stronę punijską.
a) Każdy udmurczyk zobowiązany jest na sprzedanie Punijczykom potrzebnych im materiałów, jeśli zapłacą za nią zwyczajową cenę.

3. Punijczycy zobowiązani są przestrzegać miejscowych praw, zwyczajów i tradycji.
a) Wszystkie sądy będą odbywać się według prawa udmurskiego.
b) Skład sędziowski będzie wybierany ze wskazanych przez wiec prawników.
c) Zakazuje się szerzenia religii punickiej, poza obrębem wyznaczonej dzielnicy.
d) Podczas prowadzenia swoich działalności, Punijczycy zobowiązani są przestrzegać przywilejów nadanych mieszkańcom Gorodu.

4. Kupcy Punijscy zobowiązani są do płacenia wszystkich ceł i podatków, obowiązujących w Udmurgii.
a) Zbieraniem podatków będzie zajmował się Starszy dzielnicy.

5. Powołuje się urząd Starszego.
a) Starszy będzie reprezentował Punijczyków przed obliczem Księcia i wiecu, ponadto zbierał podatki i dbał o porządek w dzielnicy.
b) Punijczycy sami będą wybierać spośród siebie Starszego, na okres 5 lat.
c) Człowiek nie może zostać wybrany więcej niż 4 razy na urząd Starszego.

Podpisano: Gunnar Lucysewicz, Książę Udmurgii, za zgodą i wiedzą wiecu.
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana
Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Re: Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 14 kwie 2017, 20:35

Obrazek

Z woli księcia Udmurgii, jego regentów oraz wiecu, ustala się co następuje:


1. Zezwala się na powstanie instytucji kompani karnych.
a) Utworzone będą w kamieniołomach, polach i kopalniach.
b) Będą je mogli powołać zarządcy ośrodków pracy, za zgodą lokalnego perigorodniczego.

2. Celem kompani karnych jest resocjalizacja skazanych i zwiększenie produkcji rzemieślniczo-towarowej Republiki Udmurgii.

3. Do kompani karnej będzie mógł trafić każdy skazany, który:
a) Zostanie tam skierowany przez lokalnego sędziego,
b) Skazany został za morderstwo, przestępstwo na dużą skalę, gwałt, szpiegostwo i działanie na niekorzyść Republiki.
c) Ma nie mniej, niż 18 lat życia i nie więcej niż 55.

5. Kompanie karne podlegać będą pod dany, państwowy ośrodek pracy.
a) Na czele kompani karnej będzie stał zarządca ośrodka pracy.
b) Kompani pilnować będzie straż ośrodków pracy.

6. Do kompani karnej nie będzie można trafić na dłużej, niż 20 lat.
a) Za każde przestępstwo popełnione podczas pracy, w tym ucieczkę i kradzież, skazany odbywać będzie wyrok miesiąc dłużej.
b) Łączna długość wyroku, wraz z przedłużeniami, nie może wynosić więcej niż 20 lat.

7. Wszystkie przedmioty, surowce i plony wyprodukowane, wyhodowane podczas odbywania kary, należeć będą do ośrodka pracy.

Podpisano: Liia Kaalio, księżna matka, regentka księcia Aare Lucysewicza, za zgodą i wiedzą wiecu.
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana
Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Re: Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 04 cze 2017, 21:32

Obrazek

Z woli księcia Udmurgii oraz księżnej-matki, ustala się co następuje:


1. Zezwala się na powstanie w miastach Kifswik, Tumorsala i Arheimar cechów mistrzów produkcji gobelinów.

2. Cechy te zobowiązane są na rozpoczęcie produkcji gobelinów i dywanów dredżyjskich, których produkcja została przerwana przez wybuch wojny.

3. Zakłady produkcji gobelinów dredżyjskich zwolnione są na okres 2 lat z podatków, począwszy od roku rozpoczęcia przez nich działalności.

4. Władze wyżej wymienionych miast zobowiązane są pomóc cechom w uruchomieniu produkcji gobelinów, pod groźbą sankcji.
a) Pod mianem pomocy rozumie się podarowanie zakładom odpowiednich gruntów i zapewnienie im ochrony.

5. Prawo kupna dredżyjskich gobelinów z zakładów produkcyjnych mają jedynie kupcy udmurscy.
a) Każda próba kupna gobelinów prosto z zakładów przez obcokrajowców, traktowana będzie jako przemyt.

Podpisano: Aare Lucysewicz, książę Udmurgii
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana
Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Re: Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 17 cze 2017, 8:52

Obrazek

Z woli księcia Udmurgii oraz księżnej-matki, ustala się co następuje:


1. Uznaje się prowincje Irgwinię, pogórze Ormskie i góry Algońskie za integralną część Republiki Udmurgii.

2. Zmienia się nazwę miasta Kifswik na Pskov oraz miasta Arheimar na Gunnar nad Ormsą.

3. Uznaje się Irgwinów za lud udmurski, w związku z czym zrównuje się ich w prawach i obowiązkach z Udmurgami.
a) Tylko Udmurgom zezwala się piastować wyższe stanowiska w administracji, hierarchii kościelnej i armii.
b) Tylko Udmurgom zezwala się kandydować na stanowisko przedstawiciela na wiec.
4. Za Udmurga uznaje się osobę, który jest mieszkańcem Udmurgii od co najmniej 4-ech pokoleń wstecz, mówi językiem udmurskim i zostanie wpisana do ksiąg obywatelskich.

5. Gwarantuje się wolność wyznania dla religii dredżyjskiej.
a) Zakazuje się kapłanom dredżyjskim nawracania Udmurgów na swoją wiarę.
b) Zakazuje się kapłanom dredżyjskim wygłaszania publicznych mów poza obrębem świątyń.

6. Wszystkie prawa, zarówno teraźniejsze jak i przyszłe, obowiązujące w Udmurgii będą obowiązywać również na terytorium Irgwini, Pogórza Ormskiego i gór Algońskich.

7. Nakazuje się pisanie wszystkich ksiąg administracyjnych w języku udmurskim.

8. Nakazuje się przetłumaczenie wszystkich tablic i szyldów na język udmurski, pod groźbą sankcji pieniężnej.

9. Zezwala się prowincjom Irgwinia, pogórze Orsmkie i góry Algońskie na wysłanie na wiec po 25 przedstawicieli każda.

Podpisano: Aare Lucysewicz, książę Udmurgii.
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana
Awatar użytkownika
Ismerus
Posty: 1090
Rejestracja: 26 lut 2017, 16:23

Re: Dekrety wiecu

Postautor: Ismerus » 17 cze 2017, 8:53

Obrazek

Z woli księcia Udmurgii oraz księżnej-matki, ustala się co następuje:


1. Ażeby zakupić ziemię, założyć gospodarstwo, warsztat lub manufakturę i osiągać przychody, interesant powinien być Udmurgiem albo Dredżem lub zamieszkiwać na ziemi Republiki lat dwadzieścia i za małżonkę lub małżonka mieć obywatelkę lub obywatela Republiki.

2. Potwierdza się prawa obcokrajowców do prowadzenia handlu na terenie Republiki.
a) Za obcokrajowca uznaje się osobę nie będącą Udmurgiem lub Dredżem.

3. Zezwala się na zakładanie i osiąganie przychodów w wyżej wymienionych zakładach, jeżeli co najmniej jeden z współwłaścicieli jest Udmurgiem lub Dredżem.

4. Na wszystkie podane wyżej przedsiębiorstwa, w których co najmniej jeden współwłaściciel jest obcokrajowcem, nakłada się 10-cio % podatek od przychodów.

5. Jeżeli dane przedsiębiorstwo prowadzi tylko obcokrajowiec lub obcokrajowcy, zobowiązany jest on sprzedać swoją działalność Udmurgowi, Dredżowi lub państwu, w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

Podpisano: Aare Lucysewicz, książę Udmurgii.
I10: Udmurgia
I11: Hermudia; Mureliana

Wróć do „Republika Udmurgi”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości