***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

„Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 14 wrz 2018, 13:45

Obrazek

Korona Gjìlcissy

540 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-19;7 ╬ O stanach Tercenu


1. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. mocą swoich praw suwerennych nad ziemią terceńską wznawia obrady stanów terceńskich w mieście stołecznym Sjol z dniem siedemnastym następującym po wydaniu tego prawa.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 28 wrz 2018, 16:44

Obrazek

Korona Gjìlcissy

542 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-21;6 ╬ Miast uwolnienie


1. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. mocą złożonych w nim praw fundamentalnych królestwa zwalnia niniejszym wszystkie wolne miasta królewskie pod Jadeitowym Tronem z podatków należnych skarbcowi królewskiemu na mocy wszelkich aktów, statutów i obyczajów na lat pięć.
2. W uznaniu zasług wolnych miast dla sprawy królewskiej jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. wyłącza niniejszym urzędowe stosowanie wyroków sądów świątynnych, ziemskich itd.itd. na terenie wolnych miast które na podstawie wszelkich aktów, statutów i obyczajów sądzić mają się prawo same wedle prawa miejskiego i sądów prawa miejskiego z wilkierzami, ortylami itd.itd. By moc rządowa sądów wcześniej wymienionych mogła w wolnym mieście królewskim zastosowanie znaleźć zgodę na to wydać musi miejscowy właściwy sędzia główny sądu królewskiego.
3. Ogłasza się wyłączne prawo składu wolnym miastom królewskim na lat pięć.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 28 wrz 2018, 16:47

Obrazek

Korona Gjìlcissy

542 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-21;7 ╬ O dziedziczeniu w dniu bożego gniewu


1. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. mocą złożonych w nim praw fundamentalnych królestwa, powodowany troską o sprawy dziedziczenia w epoce szarpania krajów pod Jadeitowym Tronem przez zarazę pustoszącą ziemie królestwa od lat kilku, poleca utworzenie w mieście stołecznym każdej królewskiej prowincji specjalnych kamer dla regulowania bieżącego spraw dziedziczenia po panach szlachetnych stanu rycerskiego, tak, by ziemie pod Jadeitowym Tronem z powodu różnicy obyczajów w tej sferze nie wpadły w ręce osób tego niegodnych.
2. Dla każdej kamery jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. wyda osobiście dyspozycje postępowania w przypadkach ogólnych.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 01 paź 2018, 12:13

Obrazek

Korona Gjìlcissy

542 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-21;14 ╬ O wojnie świętej


1. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd., mocą swoją jako obrońcy Świątyni prawowiernej i strażnik Korony Gjìlcissy, ogłasza w zgodzie ze Świątynią sjudaleńską wojnę świętą przeciwko wszelkim bluźnierczym wyznawcom śmierci Szarym Kultem się zwącym, wszędzie pod całym niebem wypowiadając im wojnę w imieniu Świętego Wcielonego, Pana Ziemi, a z nich w szczególności przeklętemu Tankredowi, synowi zatracenia.
2. Wszyscy poddani krajów pod Jadeitowym Tronem mogą bez kary i bez obawy a ze wsparciem władz publicznych i świątynnych ścigać, chwytać i zabijać tych przeciwko którym wojnę świętą wypowiedziano.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, regent i suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 01 paź 2018, 12:25

Obrazek

Korona Gjìlcissy

542 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-21;15 ╬ O powołaniu regencji terceńskiej


1. W świetle trwającego już wiele wiosen upadku władzy książęcej w lennie Jadeitowego Tronu, Księstwie Terceńskim, jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd., mocą złożonych w nim praw fundamentalnych Królestwa Sjudaleńskiego oraz swoją mocą suwerenną nad krajami terceńskimi z paktów odpowiednich wynikającą, kreuje w tym miejscu radę regencyjną Księstwa Terceńskiego na czas trwania niezdolności do sprawowania władzy nad krajem jego pana udzielnego, jego książęcej mości Alfreda Mansteina, a to dla obrony praw, wolności i honoru wszelkich poddanych w księstwie.
2. W skład rady regencyjnej powołuje jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. lorda-protektora Księstwa Terceńskiego, sam swój majestat oraz dwóch przedstawicieli stanów terceńskich wskazanych przez stany niezwłocznie a nie dalej niż w ciągu dni jedenastu.
3. Rada regencyjna w czasie wyznaczonym przez jego królewska mość pana przyrodzonego całej Sjudaleny itd.itd. cieszyć się będzie pełną i nieprzestanną władzą należną wedle normalnej konstytucji panu udzielnemu krajów terceńskich, do czego należy w szczególności choć nie tylko: zwoływanie i przewodniczenie stanom terceńskim, przewodnictwo w wojnie i w pokoju, regulacje rytów świątynnych i prawa rytualnego, moc stanowienia i odwoływania praw. Podle zwyczaju rada regencyjna wstępuje w miejsce osoby księcia jako źródło praw i obowiązków poddanych władzy książęcej na czas trwania urzędu.
4. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. zobowiązuje się wygasić radę regencyjną Księstwa Terceńskiego po przywróceniu w nim pełni władzy i suwerenności Jadeitowego Tronu.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 01 paź 2018, 12:27

Obrazek

Korona Gjìlcissy

542 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-21;16 ╬ Instrument wieczystej inkorporacji


1. Dla uczczenia pamięci tych wszystkich którzy życie swoje ofiarnie złożyli na ołtarzu chwały wielkich przodków i duchów opiekuńczych ziemi terceńskiej, za prawo, wolność i godność, dla wybawienia od tyranii i ucisku, od niewoli i gwałtu, ustanawiamy, dla ochrony tych wszystkich praw, wolności i godności, od czasów niepamiętnych wolnym stanom terceńskim przyrodzonych, ten instrument wieczystej inkorporacji.
2. Księstwo Terceńskie wedle instrumentu staje się wieczystą posiadłością pod zwierzchnością Jadeitowego Tronu, rozpoznając zwierzchność uosobionych w nim świętych praw rytualnych, praw świątynnych i praw fundamentalnych Królestwa Sjudaleńskiego, których pełna moc i suwerenność złożona jest w jego królewskiej mości panu przyrodzonym całej Sjudaleny itd.itd. i w jego parlamentach.
3. Wszystkie dawne prawa, wolności i godności stanów terceńskich zostają niniejszym uwiecznione jako część prawa królewskiego Królestwa Sjudaleńskiego, jako prawo ziemskie dla wszystkich sądów prawa królewskiego we wszystkich krajach pod Jadeitowym Tronem. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. poprzysięga wieczyście bronić ich powagą swego tronu i imienia, mocą swego oręża i pewnością swego prawa.
4. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. dokonuje niniejszym inkorporacji konstytucji terceńskiej do praw fundamentalnych Jadeitowego Tronu na mocy swojej pełnej suwerenności złożonej w nim na mocy niniejszych praw, zwyczajów i obyczajów.
5.Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. rozciąga niniejszym na Księstwo Terceńskie władzę i chwałę swoich sądów, swojego prawa, swojej obrony, swojej sławy i swojej pełnej zwierzchności.
6.Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. dokonuje uroczystego i wieczystego potwierdzenia instytucji następujących konstytucji terceńskiej:
    6.a. księcia Tercenii,
    6.b. lorda-protektora Tercenii,
    6.c. stanów terceńskich.
7. Książę Tercenii będzie tytułem książęcym wieczyście ustanowionym podle sjudaleńskiego prawa dziedziczenia po mieczu wedle pokoleń zstępujących wedle prawa, z wyłączeniem tych spoza prawego łoża, tych od Świątyni prawowiernej odłączonych, tych z prawa wyjętych i od czci odsuniętych. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. zobowiązuje się uroczyście i przysięga dbać by tytuł ten zawsze, dla chwały stanów i dobra poddanych terceńskich, trwał, w razie zaś wygaśnięcia go wedle prawa dziedziczenia powołać go ponownie w czasie nie dalszym niż lat trzy, w międzyczasie dzierżąc tytuł regenta, kreacji nowego księcia zaś dokonując wedle rady i w porozumieniu ze stanami terceńskimi samodzielnie obradującymi.
8. Lorda-protektora Tercenii obierać będą dożywotnio a nie dziedzicznie stany terceńskie zawsze w drodze jednorazowego posiedzenia dożywotnio jako pierwszego pośród równych, reprezentanta i uosobienia wolnych stanów panów terceńskich, nie rządcy a przedstawiciela, nie pana a równego innym.
9. Stany terceńskie zostają niniejszym włączone do parlamentu sjudaleńskiego jako jego część integralna, zbierać się będą z nim wspólnie i wedle tego samego wezwania do zgromadzenia, wedle tych samych praw ustanowionych dla parlamentu wedle konstytucji sjolskich 535 roku. Do parlamentu sjudaleńskiego zostają ponadto włączone również reprezentacje wolnych miast terceńskich, klasztorów solickich oraz innych. Stany terceńskie osobno obradować mogą i będą wedle woli, wezwania księcia Tercenii lub lorda-protektora Tercenii, zawsze zaś w razie śmierci każdorazowego lorda-protektora.
10. Jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. ustanawia niniejszym miasto Derby stolicą Księstwa Terceńskiego w obliczu destrukcji i splugawienia dawnego miasta stołecznego, Salfordu, które po oczyszczeniu będzie miejscem urzędowania lorda-protektora Tercenii i stanów terceńskich (tych zaś zawsze gdy obradować będą osobno).

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3
Awatar użytkownika
Sigrun
Mistrz Gry
Posty: 4439
Rejestracja: 04 maja 2017, 21:13

Re: „Oto jest wola z Bożej łaski króla całej Sjudaleny, Korona Gjìlcissy…” - prawa, edykty, statuty i rozrządzenia

Postautor: Sigrun » 05 paź 2018, 13:40

Obrazek

Korona Gjìlcissy

543 po narodzinach Świętego Gjìlcissy

╬ 2;Bald-22;7 ╬ Wymuszenie pokoju ziemskiego


1. Z przyczyny trwającej wojny świętej o chwałę i dobro Świątyni prawowiernej oraz z powodu szerzącego się bożego gniewu w krajach pod Jadeitowym Tronem, a także dla obrony wojnami znękanej ludności i poddanych wszystkich swych krajów, posiadłości i lenn, jego królewska mość pan przyrodzony całej Sjudaleny itd.itd. wprowadza niniejszym pokój ziemski mocą swojego autorytetu i złożonych w nim praw fundamentalnych.
2. Podczas trwania pokoju ziemskiego ogłoszonego na lat pięć żadne wojny honorowe, wojny rytualne, pojedynki o honor i cześć czy z powodu zakładu czy dla rozrywki, żadne wyprawy najemnicze itd.itd. nie mogą być prowadzone w krajach pod Jadeitowym Tronem pod karą chłosty, gardła lub grzywny.

Obrazek

Baldoljin II Anvarrik, pan przyrodzony całej Sjudaleny, król Sjudaleny, wielki książę Gusjuddy, książę dziedziczny Sjol, suweren Tercenii, Obrońca Korony Gjìlcissy etc. etc.
I1: Sorogeure, I3: Ætthryr, I4: Armavir, I11: Sjudalena, I12: <3 GM <3

Wróć do „Królestwo Sjudaleny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość