***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 15 kwie 2017, 13:41

KARTA FRAKCJI | IMPERIALNA

imp.jpg


FRAKCJA IMPERIALNA OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM DWÓR W VIBONIE ORAZ WSZELKIE PRZEJAWY DZIAŁALNOŚCI TEGOŻ
NAJWAŻNIEJSZYMI POSTACIAMI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY SEPTYMANÓW DALEJ URZĘDNICY CENTRALNI ORAZ PROWINCJO
NALNI TUDZIEŻ AMBASADOROWIE| GENERAŁOWIE WOJSK IMPERIALNYCH MAJĄ NIEZWYKLE WAŻNĄ POZYCJĘ| DO FRAKCJI
IMPERIALNEJ MOŻNA ZALICZYĆ NAJEMNIKÓW OPŁACANYCH Z KIESY DWORU| WSZYSCY OBECNI NA DWORZE SŁUŻEBNI ORA
Z NIEWOLNICY CZY WYZWOLEŃCY TWORZĄ FRAKCJĘ IMPERIALNĄ| BUDYNKI STAWIANE W VIBONIE NALEŻĄ W WIĘKSZOŚCI
DO FRAKCJI IMPERIALNEJ| PODSTĘPY FRAKCJI IMPERIALNEJ TO DZIAŁANIA DYPLOMATYCZNE| SYKOFANTÓW| BUDOWY KO
ŚCIOŁÓW ŚWIĄTYŃ LUB PORTÓW I MAGAZYNÓW WOJENNYCH ORAZ OSAD| MAŁŻEŃSTWA DYPLOMATYCZNE NALEŻĄ DO NI
EJ TAKŻE| AGRICULTURA FRAKCJI IMPERIALNEJ OPIERA SIĘ NA OPODATKOWANIU ORAZ KOPALNIACH MARMURU W GÓRACH

CELEM FRAKCJI IMPERIALNEJ JEST W POLITYCE ZEWNĘTRZNEJ ZWIĘKSZENIE WPŁYWÓW RUMY MOŻLIWIE BEZ ROZROSTU
TERYTORIALNEGO| HOŁDOWANIE KSIĄŻĄT I KRÓLÓW| NAWIĄZYWANIE RELACJI HANDLOWYCH I MAŁŻEŃSKICH A TAKŻE
POZYSKIWANIE PRZYJACIÓŁ RUMY KTÓRZY DOSTARCZAJĄ AUXILII I FOEDERATI| W POLITYCE WEWNĘTRZNEJ FRAKCJA DĄ
ŻY DO ROZROSTU ADMINISTRACJI CESARSKIEJ| UNORMOWANIA URZĘDÓW| WZMOCNIENIA WŁADZY W PROWINCJACH I ST
AWIA NA UTRZYMANIE ZASADY POLITYCZNEGO ZWIERZCHNICTWA NAD WSZELKIMI RELIGIAMI I POZOSTAWIENIA TOLERANCJI
TWORZENIE PRAWA NALEŻY DO JEJ NAJCENNIEJSZYCH ZDOBYCZY| EGZEKWOWANIE JEGO POSTANOWIEŃ JEST WAŻNYM CELEM

NAJWAŻNIEJSZYM WALOREM DLA FRAKCJI IMPERIALNEJ JEST PRESTIŻ| DALEJ PRAWO STANOWIONE | ORAZ SIŁA WOJENNA
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 23 kwie 2017, 13:55

KARTA FRAKCJI | LATYFUNDIUM

lati.jpg


FRAKCJA IMPERIALNA REPREZENTUJE OPINIĘ I INTERESY WŁAŚCICIELI WIELKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH
ZWANYCH LATYFUNDIAMI| SĄ TO OGROMNE NIEKIEDY OBSZARY NIERZADKO SAMOWYSTARCZALNE POD WZGLĘDEM GOSPODARCZ
YM A NAWET WOJSKOWYM I PRAWNYM| PRZEJAWEM ICH DZIAŁALNOŚCI JEST WPŁYWANIE NA POLITYKĘ IMPERIUM WE WŁASNYM
INTERESIE ORAZ RZADKO UPRAWIANIE WŁASNEJ OGRANICZONEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ| LATYFUNDYŚCI SKUPIAJĄ SIĘ NA OPT
OWANIU ZA ROZWIĄZANIAMI KORZYSTNYMI DLA SWEJ FRAKCJI| ICH ORĘDOWNIKAMI SĄ POPLECZNICY W VIBONIE| BYLI SENATO
ROWIE PODKUPIENI PRZEZ NAJBOGATSZYCH| MŁODZI PATRYCJUSZE WRESZCIE WPŁYWOWE KOBIETY ORAZ SAMI ZAINTERESOWA
NI WRAZ Z NIEWOLNIKAMI ORAZ WOJSKA PRYWATNE ZWANE BUCELARII| PODSTAWĄ GOSPODARCZA SĄ WPŁYWY Z ROLNICTWA I
HODOWLI A WIĘC PUNKTY PROWINCJI| IM PROWINCJA BOGATSZA W PUNKTY TYM WIĘKSZY WPŁYW LATYFUNDYSTÓW| PODSTEPY
OPIERAJĄ SIĘ NA DZIAŁANIACH NIEJAWNYCH| UZYSKIWANIU WPŁYWU I ZMIANIE PRAW NA KORZYŚĆ SYSTEMY PROTOFEUDALNEGO
ZASADNICZO LATYFUNDIUM NALEŻY DO PRZECIWNIKÓW NIEWOLNICTWA W PRACACH ROLNYCH| DĄŻĄ DO ROZSZERZANIA IMPER
IUM I WOJEN ZABORCZYCH| KTÓRE PROWADZĄ DO ZWIĘKSZENIA TERYTORIUM

CELEM FRAKCJI JEST FEDERALIZACJA IMPERIUM I JEGO ROZPAD NA WIELE MNIEJSZYCH CZĘŚCI| KTÓRE BYŁYBY POŁĄCZONE WSP
ÓLNYM SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA| POCHWALAJĄ MAŁŻEŃSTWA RZĄDZĄCYCH Z MIEJSCOWYMI PATRYCJUSZKAMI SĄ PRZECIWNI
KAMI BARBARYZACJI IMPERIUM| LATYFUNDYŚCI DZIAŁAJĄ ZDECYDOWANIE I ŚMIAŁO| WOBEC KULTÓW RELIGIJNYCH NIE MAJĄ OK
REŚLONEGO STANOWISKA DOPÓKI NIE ZAGRAŻA ICH INTERESOM

NAJWAŻNIEJSZYM WALOREM DLA FRAKCJI LATYFUNDIUM JEST BOGACTWO| DALEJ WPŁYW POLITYCZNY | ORAZ FEUDALIZM
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 01 maja 2017, 12:33

KARTA WADA WOJSKOWA | NIESNASKI RELIGIJNE

niesnaski.jpg


ARMIE KRAJU| KTÓRY ŁĄCZY W SOBIE WIELE PRZECIWSTAWNYCH RELIGII REKRUTUJĄ SIĘ Z WYZNAWCÓW RÓŻNYCH BÓSTW
NIE INACZEJ JEST W RUMIE| KTÓRA DO SWEGO DAWNEGO DZIEDZICTWA KULTOWEGO W TOKU DZIEJÓW DODAŁA NOWE WYZNANIA| ZATEM W ARMIACH
KONSULARNYCH I LEGIONACH ZDARZAJĄ SIĘ CZCICIELE UNITUM DIVINUM| PRIMUSA| SOL INVICTUS| JANUSA CZY KULTU KYBELE| DOŚĆ DOBRZE ZARYSO
WANY GEOGRAFICZNIE PODZIAŁ ROZDZIELA DOMINUJĄCE RELIGIE NA OSI PÓŁNOC POŁUDNIE| CHOĆ NIE JEST TO ZASADĄ| GDYZ W LEGIONACH NIE SŁU
ŻĄ JEDYNIE MIEJSCOWI ŻOŁNIERZE| DO TEGO TRZEBA DODAĆ OBECNOŚĆ ZNACZNEGO KONTYNGENTU ZACIĘŻNYCH NAJEMNIKÓW| KTÓRZY NIERZADKO
MAJĄ WŁASNYCH KAPŁANÓW RELIGII PLEMIENNYCH|
RUMA NIE MOŻE MARZYĆ O SPOISTYCH RELIGIJNIE FANATYCZNYCH ARMIACH JAK W WIELKICH TEOKRACJACH POŁUDNIA BĄDŹ DŻAHILLYTÓW KTÓRZY WA
LCZĄ Z IMIENIEM BOGÓW NA USTACH A PO ŚMIERCI OBIECUJE SIĘ ŻOŁNIERZOM NIEBO W ZAMIAN ZA MORDOWANIE WROGÓW| ARMIA RUMY OPIERA SIĘ NA
ZASADACH I POSŁUSZEŃSTWIE ORAZ ŻELAZNEJ DYSCYPLINIE| ZAPAŁ NIE JEST FUNKCJĄ RELIGIJNA A JEDYNIE KWESTIĄ ŻOŁDU I POWODZENIA W WALCE|
ARMIE RUMY NIGDY NIE OSIĄGNĄ NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI MORALE I NIGDY NIE BĘDĄ FANATYCZNE
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 02 maja 2017, 13:21

KARTA ZALETA WOJSKOWA | MANIPUŁ LEGION ARMIA!

gem.jpg


SZTUKA WOJENNA RUMIJCZYKÓW OPIERA SIĘ NIE TYLE NA MĘSTWIE POJEDYNCZYCH ŻOŁNIERZY
CO NA DZIAŁANIU W OKREŚLONYCH FORMACJACH| PODSTAWOWYM TWORZYWEM I KRĘGOSŁUPEM ARMII JEST LEGION| CZYLI SAMODZIEL
NA JEDNOSTKA BOJOWA| NA LEGION SKŁADAJĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE RODZAJE UZBROJENIA A DO NAJWAŻNIEJSZYCH NALEŻĄ LEGIONIŚCI
CZYLI ŚREDNIOZBROJNI PIECHURZY| KTÓRZY WYKONUJĄ NAJCIĘŻSZĄ WOJENNĄ ROBOTĘ| TOWARZYSZĄ IM INNE RODZAJE WOJSKA CZYLI
NAJCZĘSCIEJ KONNI ZWIADOWCY| PROCARZE ORAZ SAMNICI SPECYFICZNA CIĘŻKOZBROJNA PIECHOTA WYWODZĄCA SIĘ Z CZASÓW PODB
OJÓW REPUBLIKAŃSKICH| NIE NALEŻY ZAPOMINAĆ O MACHINACH WOJENNYCH KTÓRE SIEJĄ ŚMIERĆ I PRZERAŻENIE SZCZEGÓLNIE WŚRÓD
PRYMITYWNYCH OPONENTÓW LEGIONU|
LEGION W MIEJSCACH POSTOJU BUDUJE JEDNOLITY OBÓZ ZWANY CASTRUM| W KTÓRYM STAWIANE SĄ NAMIOTY ORAZ URZĄDZENIA DO ST
ACJONOWANIA W OKREŚLONYM PUNKCIE WŁĄCZNIE Z LATRYNAMI ORAZ PLACEM ZEBRAŃ MÓWNICĄ I KASYNEM GDZIE PODAJE SIĘ ZUPĘ LE
GIONOWĄ| OWE WSZYSTKIE URZĄDZENIA ŁĄCZNIE Z NIEWOLNIKAMI KOSZTUJĄ DODATKOWY PROCENT WYPŁACANEGO UTRZYMANIA DLA Ż
OŁNIERZY| CHOĆ LEGION MOŻE SIĘ TAKŻE OBYĆ BEZ NICH|
NA CZELE LEGIONU TRADYCYJNIE STOI GENERAŁ W RANDZE KONSULA BĄDŹ PROKONSULA CZYLI CZŁOWIEK MAJĄCY TĘ GODNOŚĆ ZA SOBĄ
TOWARZYSZY MU TRYBUN CZYLI DRUGI GŁÓWNODOWODZĄCY ZAJMUJĄCY SIĘ DODATKOWO WPŁYWANIEM NA MORALE ŻOŁNIERZY| WRAZ Z
KAPŁANAMI NOWYCH RELIGII KTÓRZY CORAZ CZĘŚCIEJ ZASTĘPUJĄ HARUSPIKÓW I DZIWKAMI OBOZOWYMI ORAZ KUPCAMI ORGANIZACJA
LEGIONU WPŁYWA NA UMIEJĘTNOŚCI ŻOŁNIERZY W FORMOWANIU SIĘ W BITWIE ORAZ SKUTECZNOŚĆ UŻYWANIA POWIERZONEJ IM BRONI
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 03 maja 2017, 12:59

KARTA WADA CYWILNA |PANEM ET CIRCENES!

panem.jpg


LUD RUMY TO POTOCZNA NAZWA PLEBSU I POSPÓLSTWA ZAMIESZKUJĄCEGO NAJWIĘKSZE MIASTA
NIEGDYŚ TYM MIASTEM BYŁA RUMA DZIŚ TO GŁÓWNIE VIBONA| STOLICA IMPERIUM WCIĄŻ PRZYCIĄGA UCIECHAMI WIĘKSZYMI
MOŻLIWOŚCIAMI ZAROBKU I SZYBKIEJ KARIERY CHOĆBY BYŁY TO TYLKO ILUZORYCZNE NADZIEJE| FAKTEM JEST NATOMIAST W
AŻKA ROLA LUDU KTÓRY POZOSTAJE ROZEMOCJONOWANY I ŻĄDNY WSZELAKICH UCIECH| NIE WYSTARCZAJĄ JUŻ LUBIEŻNE P
RZEDSTAWIENIA TEATRALNE BĄDŹ POPISY WOKALNE NIEWOLNIKÓW| OBECNIE LUDNOŚĆ DOMAGA SIĘ ROZDAWNICTWA ZBOŻA
ANNONY ORAZ WIDOWISK KRWAWYCH CZY WYŚCIGÓW RYDWANÓW| GLADIATORZY STAJĄ SIĘ NIERZADKO ULUBIEŃCAMI PUBLI
CZNEJ WYOBRAŹNI I WOŹNICE NOSZENI SA NA RĘKACH RAZEM Z KOŃMI I WOZAMI| JEŚLI ZABRAKNIE WIDOWISK LUD BĘDZIE B
ARDZI| ALE TO BARDZO NIEZADOWOLONY| NAKŁADY NA WIDOWISKA I ROZDAWNICTWO SPADAJĄ NA IMPERATORA SĄ ORGAN
EM PROPAGANDY LECZ TAKŻE OBOWIĄZKIEM TYM WIĘKSZYM IM WIĘCEJ LUDZI PRZYBYWA Z PROWINCJI DO VIBONY| NIE SĄ TO
LICZBY BAGATELNE
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 12 maja 2017, 23:50

KARTA ZALETA CYWILNA |SPADKOBIERCY RUMY

ruma.jpg


OBECNE IMPERIUM MIMO SWEJ WIELOKULTUROWOŚCI I PROBLEMÓW STANOWI
JEDYNY PUNKT ODNIESIENIA DO KONTYNUACJI MYŚLI ORAZ TRADYCJI WIELKIEJ WSPANIAŁEJ REPUBLIKI RUMIJSKIEJ
NAJBLIŻEJ MU DO FILOZOFII| PRAWA| ZARZĄDZANIA CZY SZTUKI DAWNEGO HEGEMONA| DLATEGO TEŻ VIBONA PR
ZYCIĄGA GENIUSZY Z CAŁEGO ŚWIATA A RODZĄCE SIĘ NA MIEJSCU TALENTY PRAGNĄ POŚWIĘCIĆ ŻYCIE I SŁUŻBĘ IM
ERIUM | NIE DZIWI ZATEM BARBARZYŃSKA TWARZ W SŁUŻBIE SYPIALNI CESARSKIEJ| JEDNAK STARA DOBRA WYKŁAD
NIA MYŚLI PAŃSTWOWEJ ZACHOWAŁA WIELE Z DAWNYCH IDEI I OBYCZAJÓW| VIBONA CHOĆ ŚWIECI TYLKO BLASKIE
M ODBITYM TO JEST TO SILNY BLASK| W SYTUACJI KIEDY WIELE ŚWIATŁYCH UMYSŁÓW DZIAŁA STYMULUJĄCO NA SI
EBIE POWSTAJE EFEKT SYNERGII| DOŚĆ POWIEDZIEĆ ŻE ŚWIAT ZACHODNI NIE OBYŁBY SIĘ BEZ KULTURY RUMIJSKIEJ
KTÓREJ DEPOZYTARIUSZEM JEST IMPERIUM PÓŁNOCNORUMIJSKIE| POSIADACZ TEGO WALORU MOŻE LOSOWAĆ CYW
ILNE POSTACIE SPECJALNE
IMPERIUSOWY EMERYT
Awatar użytkownika
tomsn
Posty: 1160
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:39
Lokalizacja: TABOR

Re: ARCANA MAIOR | KARTY GŁÓWNE

Postautor: tomsn » 04 lip 2017, 23:29

KARTA FRAKCJI | FANATYCY

fanat.jpg


FRAKCJA FANATYKÓW NARODZIŁA SIĘ W LATACH 70-TYCH PO USTANOWIENIU IMPERIUM PÓŁNOCNORUMIJSKIEGO
JAKO WYRAZ CORAZ WIĘKSZEGO ZRADYKALIZOWANIA RELIGIJNEGO SPOŁECZEŃSTWA| WPŁYW NA JEJ POWSTANIE MIAŁY TEŻ DZIAŁANIA MISJONARZY
SZCZEGÓLNIE PRIMUSA ORAZ UNITUM DIVINUM| KILKA EDYKTÓW TOLERANCYJNYCH ORAZ OSŁABIENIE KULTU STARYCH BÓSTW RUMIJSKICH| ATUTAMI
TEJ FRAKCJI KTÓRA NIE JEST JEDNORODNA SĄ CHARYZMATYCZNE POSTACI DUCHOWNYCH| NASTROJE SPOŁECZNE A RACZEJ EMOCJE TŁUMU| CUDA I
I PRZEJAWY NADPRZYRODZONYCH SIŁ| ORAZ PISMA I KULTURA RELIGIJNA| KLASYCZNYCH ATRYBUTÓW SIŁY FRAKCJA NIE POSIADA ACZKOLWIEK BOJÓ
WKI FANATYCZNE ORAZ HOŁOTA PODNIECONA HASŁAMI ŚWIĘTEJ WOJNY MOŻE SIĘ POJAWIĆ| SIŁĄ RZECZY WE FRAKCJI WIELE JEST ELEMENTÓW OBCY
CH PONIEWAŻ SPOŁECZEŃSTWO RUMIJSKIE TRADYCYJNIE NIE JEST INDOKTRYNOWANE I SWE EMOCJE CZERPIE Z DOBRODZIEJSTW MATERIALNYCH NIŹLI
DUCHOWYCH
DZIAŁANIA FRAKCJI POLEGAJA NA WYWOŁYWANIU NIEPOKOJÓW O OBLICZU RELIGIJNYM| SPORACH TEOLOGICZNYCH| DOCIEKANIU PRAWDY ABSOLUT
NEJ| SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ FRAKCJA KONCENTRUJE W TALIACH "VIBONA" ORAZ SŁABIEJ "PROVINCIA"| CELEM FRAKCJI JEST USTANOWIENIE CIVITATE DEI
PAŃSTWA BOŻEGO O OBLICZU TEOKRACJI| NIEWĄTPLIWIE BĘDZIE TO ZADANIE WYMAGAJĄCE NIEZWYKLE SILNEJ WOLI O WIELU ŚRODKÓW ZARÓWNO
TYCH Z HONOROWEGO POJEDYNKU JAK I STRATEGII CIOSU Z ZASKOCZENIA
FRAKCJA JEST NIEZWYKLE PODZIELONA I ZAWIERA WIELE ZWALCZAJĄCYCH SIĘ RELIGII A DOPŁYW NOWYCH JEST W TOKU| W KRAJU GDZIE CODZIENNIE
RODZĄ SIĘ NOWI I JEDYNI PROROCY

NAJWAŻNIEJSZYMI WALORAMI TEJ FRAKCJI SĄ NASTROJE SPOŁECZNE| WIEDZA TEOLOGICZNA I DZIEDZICTWO DAWNEJ RUMY

FRAKCJA FANATYKÓW JEST CZWARTĄ Z WIELKICH FRAKCJI I POPRZEDZA DODATEK | "OSTATNI RUMIJCZYCY" KTÓRY POJAWI SIĘ PO ŚMIERCI FABIUSA SE
PTYMANUSA
IMPERIUSOWY EMERYT

Wróć do „Imperium Północnorumijskie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości