***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

EDYKTY

Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

EDYKTY

Postautor: AdDur » 13 lis 2016, 23:21

Obrazek
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 24 lis 2016, 16:17

O miarach

47 p.u.


Ku dobru Związku i pożytkowi wszystkich Punijczyków, z woli sufety ogłoszone zostaje następujące prawo:

1. Ustanawia się jeden system miar i wag, który stosowany będzie przez urzędników związkowych w wszelkich sprawach urzędowych. Wykonane zostaną odpowiednie wzorce tychże miar, które umieszczone zostaną w budynkach rad miejskich.

2. Ustanawia się miary długości:
- Linii [OG: ok 2 cm],
- Stopy na którą składać się będzie linii piętnaście,
- Kroku na który składać się będą stopy trzy,
- Strzału na który składa składać się będzie kroków czterysta,
- Mili, na którą składać się będą strzały trzy,

3. Ustanawia się miary wagi:
- Ziarnka [OG: ok. 5 g]
- Kamienia na który składać się będzie ziarnek dwieście,
- Sztaby, na którą składać się będzie kamieni pięćdziesiąt,
- Dzwonu na którą składać się będzie sztab czterdzieści,

4. Ustanawia się miary objętości:
- Dzbana [OG ok. 1 l]
- Garnca na który składać się będzie dzbanów dziesięć,
- Beczki na którą składać się będzie garnców dwadzieścia,
- Łasztu, na który składać się będzie beczek dwadzieścia pięć,

5. Ustanawia się miary powierzchni:
- Pręta [OG ok. 10 m2]
- Morgi, na która składać się będzie prętów sto,
- Łanu, na który składać się będzie morgów pięćdziesiąt,
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 02 lut 2017, 0:02

O obronie wiary

57 p.u.


W trosce o czystość naszej wiary i aby obronić ją przed zgubnymi, obcymi wpływami ustanawiamy następujące prawa:

1. Obcy, którzy na ziemi punickiej będą jej bogów publicznie znieważać lub istnieniu ich zaprzeczać zostaną uwięzieni i osądzeni. Karą za bluźnierstwo będzie pięćdziesiąt batów i konfiskata połowy majątku. Jeżeli bluźnierca nie zaprzestał swych niecnych praktyk lub jeśli zaprzeczył istnieniu bogów Punicji, zostanie poświęcony Molochowi, a jego majątek przejęty przez Związek.

2. Obcy kapłani, którzy będą publicznie głosić swą wiarę przed Punijczykami, od wiary ich odciągając zostaną poświęceni Molochowi.

3. Punijczyk, który wiarę porzuci nie może pełnić funkcji publicznych ni być patriarchą swego rodu. Wszelkie godności i patriarchat rodu przejęte zostaną przez najbliższego męskiego krewnego konwertyty. Jeżeli konwertyta publicznie będzie głosił swą wiarę, podlegać będzie takiej samej karze jak obcy.

4. Konwertytom nie wolno posiadać ziemi. Jeżeli jakąś posiadali, przechodzi ona na posiadanie najbliższego męskiego krewnego, który pozostał wierny prawdziwym bogom.

5. Pozostałe majętności konwertytów po ich śmierci przechodzą na własność najbliższego męskiego krewnego, który pozostał wierny prawdziwym bogom. Konwertyci wykluczeni są z dziedziczenia. Jeżeli konwertyta nie ma krewnych, jego majętności i ziemia staną się własnością związku.

6. Konwertyci płacić będą cła i dodatkowe podatki jak obcy, nie objęci będą przywilejami które są udziałem prawowiernych Punijczyków.

7. Kto fałszywie oskarży o zaparcie się wiary w bogów, zostanie skazany na przepadnięcie połowy majątku.

8. Uznajemy prawo ludów Wysp Perłowych do swobodnego wyznawania ich bogów na terenie Wysp Perłowych. Przywilej nadany im, gdy zakupiliśmy te ziemie pozostaje tym samym w mocy i nikomu nie wolno nastawać na wyznających miejscowe kulty wyspiarzy.

9. Sądy nad konwertytami i osąd nad tym, czy zdradzili oni wiarę w prawdziwych bogów sprawować będą urzędnicy sufety i nikt poza nimi.
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 17 lut 2017, 23:30

Przeciw Dzieciom Molocha

59 p.u.

Aby kraj nasz przed chaosem obronić i pokarać tych, którzy porządek chcą obalić i przeciw wierze wystąpili ustanawiamy co następuje:

1. Zawiesza się Prawo o obronie Wiary z roku 57.

2. Dzieci Molocha uznane zostają za wrogów Związku. Każdy ich członek który w ciągu dnia od ogłoszenia prawa w danym mieście nie odda się w ręce straży zostanie uznany za wroga Punicji.

3. Samosąd religijny uznany zostaje za przestępstwo karane śmiercią.

4. Ci, którzy wspierali Dzieci tracą prawa obywateli Punicji. Ich prawa polityczne, w tym prawa rodów senatorskich zostają zawieszone. Ich majątek przejdzie pod kontrolę urzędników sufety, do czasu aż nie zadecydowany zostanie los ich rodów.

5. Przeklina się Dzieci Molocha z woli świątyni Wielkiego Molocha w Tyrze. Niechaj czeka ich wieczność w otchłani!
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 18 lut 2017, 0:55

O administracji kolonialnej

59 p.u.


Aby usprawnić zarządzanie terytoriami poza Punicją ustanawiamy następujące prawo:

1. Terytoria leżące poza bezpośrednią jurysdykcją miast związkowych Punicji zorganizowane zostają w archontie. Archontie podlegać będą prawu ustalanemu przez senat Związku.

2. Archont mianowany jest przez sufetę spośród przedstawicieli rodów senatorskich, którzy służyli jako urzędnicy przynajmniej dziesięć lat.

3. Archont powoływany jest na czas pięciu lat.

4. Archonci pełnić będą funkcje gubernatorów kolonii punickich i stać będą na czele administracji kolonialnej. Odpowiedzialni będą także za kierowanie obroną swych terytoriów pod nieobecność hortatorów sufety.

5. Archonci odpowiadają bezpośrednio przed sufetą.

6. Utworzone zostają dwie archontie - Wysp Perłowych i Wysp Lazurowych.

7. Siedzibą archontii Wysp Lazurowych będzie R'yleh, zaś Wysp Perłowych, Gades.
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 23 lut 2017, 23:38

O cłach na żywność

60 p.u.


Ku dobru Punicji i handlu naszego ustanawiamy następujące prawo

1. Nakłada się dodatkowe cło na żywność z Bidadari w wysokości dwukrotności ceny tychże towarów. Urzędnicy sufety będą zmieniali cła w zależności od aktualnej ceny żywności na rynkach Tyru, aby żywność sprowadzana ze wschodu nie była tańsza od produktów miejscowych.

2. Cło nakładane będzie we wszystkich portach Związku. Próba sprzedaży nieoclonej żywności karana będzie konfiskatą połowy majątku i publicznymi batami w liczbie ośmiu.

3. Cały import z portu Phabhapha przeładowywany ma być w porcie Małej Punicji, w której nie będą obowiązywać cła. Zezwala się na swobodny przewóz żywności na kontynent bez obłożenia dodatkowym cłem.

4. Ominięcie portu Małej Punicji przez handlujący z Bidadari uznawane będzie za unikanie cła i karane zgodnie z ustanowionym prawem.
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 23 lut 2017, 23:38

Przeciw piratom

60 p.u.


Aby raz na zawsze problem napadów na uczciwych kupców Punicji rozwiązać ustanawiamy następuje prawo:

1. Piractwo uznajemy za zbrodnię przeciw Związkowi i bogom. Każdy kto nastaje na kupców punickich lub pozostających pod ochroną punickiej floty i objętych odpowiednimi traktatami uznany będzie za wroga Punicji.

2. Zakazuje się handlu z piratami bądź jakiegokolwiek ich wspierania pod karą konfiskaty majątku i obrócenia w niewolnika.

3. Każdy pochwycony pirat zostanie skazany na śmierć przez publiczne biczowanie aż do śmierci.

4. Przywódcy piratów złożeni będą w ofierze wielkiemu Dagonowi.
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
AdDur
Posty: 3641
Rejestracja: 12 lis 2016, 17:33
Lokalizacja: M(h)roczna Wieża

Re: Edykty

Postautor: AdDur » 24 lut 2017, 0:23

Przeciw psuciu towaru i łapownictwu

60 p.u.


Aby o porządek i uczciwość zadbać ustanawia się następujące prawo:

1. Komu udowodni się fałszowanie towaru i miar zostanie ukarany przez publiczną egzekucję poprzez napojenie ciekłym ołowiem.

2. Majątek skazanego zostanie skonfiskowany przez państwo.
"Jeśli nie masz po co żyć, żyj na złość innym."

Ceterum censeo NPC delendam esse.

Varja napisał/a:Poza tym proponuje nadać AdDurowi Order Farysa Pierwszego Stopnia za bycie upierdliwym jak wrzód w odbycie.
Awatar użytkownika
Not
Posty: 644
Rejestracja: 09 lis 2016, 19:33
Lokalizacja: Sudberg

Re: EDYKTY

Postautor: Not » 04 mar 2017, 23:56

61 p.u.
Obrazek
EDYKT
o Dzieciach Molocha

  • Znosi się klątwę nałożoną na Dzieci Molocha nałożoną z woli świątyni Wielkiego Molocha w Tyrze
  • Traci moc edykt przeciw Dzieciom Molocha z 59 p.u.
  • Przywraca się edykt o obronie wiary z 57 p.u.
  • Potwierdza się prawo ludów Wysp Perłowych do swobodnego wyznawania ich bogów na terenie Wysp Perłowych.

MALCHUS KRWAWY

Wielki Septon Punicji
Sufeta Związku Punickiego
Opiekun Ognia Molocha
Oswobodziciel Tyru
Asmnah (I2), Żelazne Wyspy, Akwitania (I3), Kaesŏng (I4), Nohng (I5), Salo (I8), Herculanum (I9), Maharasztra (I10)
Awatar użytkownika
Not
Posty: 644
Rejestracja: 09 lis 2016, 19:33
Lokalizacja: Sudberg

Re: EDYKTY

Postautor: Not » 05 mar 2017, 0:14

61 p.u.
Obrazek
EDYKT
o porządku i jedności

  • Wzywa się wszystkich do jedności i posłuszeństwa władzom Związku i Kościoła
  • Wszyscy naruszający treść niniejszego edyktu zostają skazani na karę śmierci

MALCHUS KRWAWY

Wielki Septon Punicji
Sufeta Związku Punickiego
Opiekun Ognia Molocha
Oswobodziciel Tyru
Asmnah (I2), Żelazne Wyspy, Akwitania (I3), Kaesŏng (I4), Nohng (I5), Salo (I8), Herculanum (I9), Maharasztra (I10)

Wróć do „Punicja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość