***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Edykty

Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 12 lut 2017, 17:07

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 58
O Górach Albińskich

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Góry Albińskie zostają włączone do Zerruko Erresuma.
W roku 58 ustanawia się na okres do roku 59 wolną granice celną dla Księstwa Asturii, Zerruko Erresuma, Dredżów i Królestwa Zestów w prowincji Gór Albińskich.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 16 lut 2017, 16:43

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 59
O Ellatarii

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Niniejszym niegdysiejsza prowincja Gauhontzoa zostaje przemianowana na Ellatarię.
U ujścia rzeki Urrey ufundowane zostaje miasto Ellataria, nazwane tak od zdobywcy tych ziem i pogromcy Asturczyków: Ellatara II.
Wszyscy którzy zdecydują się osiedlić w nowym mieście zostają zwolnieni z danin i podatków do roku 61 włącznie.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 19 lut 2017, 16:48

___________________________________________________________

tax collector.jpg
___________________________________________________________

ROK 59
Podatek nadzwyczajny wojenny

___________________________________________________________


Niniejszym, z woli agintaru wprowadza się na terenie całego Zerruko Erresuma jednorazowy podatek nadzwyczajny na cele wojenne.
Będzie on w formie podwojonych podatków zwyczajnych w roku 60.
Wszystkim tym, którzy podlegają obowiązkowi podatkowemu przysługiwać będzie akt własności dotychczas niezajętej, odpowiedniej jakości i wielkości działki w Zerrukińskiej Kolonii na dalekim wschodzie.
W roku 60 ogłasza się też częściową mobilizacje III Indaru.
Zerruko Erresuma idzie na wojnę!

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 22 lut 2017, 11:36

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 60
O Enarrze

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Prowincję zwaną dotychczas "Górami Albińskimi" zwać się będzie Enarra, czyli Prowincją Jaskółki.
W Enarrze, na granicy z Królestwem Zestów ulokowany zostanie gród drewniany z komorami celnymi, mający na celu kontrolować handel z Południem. Zwać on się będzie Zantion.
Zantion otrzymuje przywilej prawa jednodniowego składu.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 22 lut 2017, 12:26

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 60
O handlu południowym

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Czterodniowe prawo składu zostaje przyznane miastu Ellataria.
Zostaje ustanowiony przymus drogowy pomiędzy grodem Zantion, a miastem Ellataria.
Z kasy państwowej zostanie sfinansowana droga brukowana pomiędzy wymienionymi wyżej miejscowościami.
Wszelkie przejścia i drogi pomiędzy Enarrą, a Meranią mają zostać zniszczone: rozkopane, rozrąbane i zawalone drewnem, aby nie były zdatne ani do użytku, ani do szybkiego udrożnienia.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 22 lut 2017, 12:31

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 58
Kwarantanny i embarga

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Nie zostaje przedłużone ani embargo, ani kwarantanna na kupców Auralen. W roku 60 mają swobodę handlu równą tej przysługującej kupcom z innych państw.
Zostaje wprowadzona czterdziestodniowa kwarantanna na podróżnych przybywających z Księstwa Asturii. Obowiązywać ona będzie w roku 60 i 61.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 11 mar 2017, 1:42

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 62
O zasiedleniu Beleai i Erroiai

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Niniejszym otrzymanych od Królestwa Zestów jeńców osadza się w prowincjach Belea i Erroia jako przymusowych osadników.
Jeńcy stanu wyższego zostają przypisani do stanu esklaboi.
Jeńcy stanu niższego zostają przypisani do stanu butzini.
Przeznacza się też odpowiednie środki na organizacje koniecznych materiałów, aby nieposiadający ziemi Zerrukini mogli ruszyć celem zakładania osiedli na północy, do których zostaną przypisani byli jeńcy, o których była wcześniej mowa.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 12 mar 2017, 11:45

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 62
Kolonia i Rzesza

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Zerrukińska osada Kolonia, położona na dalekim wschodzie zostaje poddana pod opiekę Rzeszy.
Kolonia spełniać będzie wszelkie powinności poddanych Kaizera Rzeszy, zachowa przy tym samorząd.
Wszyscy Zerrukini zamieszkujący Kolonię zachowują wolność osobistą i majątkową w ramach Rzeszy.
Zerruko Erresuma potwierdza swoje przyjazne nastawienie względem Rzeszy, jej Kaizera oraz Kolegium Elektorskiego.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 18 mar 2017, 12:42

___________________________________________________________

Obrazek
___________________________________________________________

ROK 63
Diaspora Punijska

___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Niniejszym wszyscy Punijczycy, którzy przybywają aby osiedlić się w Zerruko Erresuma otrzymują patronat agintaru i zostają jego klientami.
Zostaje powołany urząd Eunatora Punijskiego będącego przedstawicielem agintaru dla setki punijczyków. Eunator pełnił będzie w imieniu agintaru obowiązki patronackie.
Zezwala się na zakup gruntów w miastach Zerrukińskich za pośrednictwem eunatorów.
Gwarantuje się wszystkim punijczykom wolność osobistą i majątkową o ile nie będą łamać praw Zerruko Erresuma ani działać na szkodę państwa.
Ziemia zakupiona przez punijczyków w miastach Zerruko będzie miała podwójny stan prawny: należeć będzie do agintaru zgodnie z prawami Zerruko, agintaru będzie mógł nią dysponować przez swoich eunatorów jedynie w zgodzie z punijczykami użytkującymi te ziemie.
Punijscy klienci agintaru zobowiąwiązani są do noszenia specjalnych żółtych czapek podkreślających ich stan prawny i przywileje nadane przez agintaru.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM
Awatar użytkownika
Ellahar
Posty: 3426
Rejestracja: 09 lis 2016, 20:23

Re: Edykty

Postautor: Ellahar » 25 mar 2017, 10:06

___________________________________________________________
Recruits.jpg

___________________________________________________________
ROK 64
O Algonkinach
___________________________________________________________


Agintaru przemówił:
Niniejszym uznaje się, że uczeni Zerruko dowiedli, iż w żyłach Algolkinów płynie krew Zerrukinów, z czasów gdy przodkowie nasi podróżowali z zachodu.
Wszyscy Algolkini zostają włączeni do stanu Patrizi.
Przysługiwać im będą wszelkie prawa i obowiązki równe tym, które przysługują Zerrukinom.
Powincja zwana jako Wzgórza Algońskie od tej pory przyjmie zerrukińską nazwę: Tolarra.

Taka jest wola Króla-Boga!
Kto jej nie usłucha niech będzie przeklęty między Niebianami!
I1: Epiria/Zakon św. Joneasza | I2: Communio Angelorum/Westuria/Uther | I3: Antiochea | I4: Angelon | I9: Civitas Ordinum | I10: Zerruko | I11: La Repubblika/GM

Wróć do „Zerruko Erresuma”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość