Strona 1 z 1

Hierarchia Prefekturalna

: 30 kwie 2018, 22:39
autor: Garti
Obrazek

Legenda:
- Dux - Jedyny i Niepodzielny, Lux Mundi, Prima Lex - Władca Tacji. Jest sam w sobie najwyższą władzą świecką, kościelną i sądowniczą. Jest prawodawcą i najwyższym zwierzchnikiem militarnym państwa.

Władza sądownicza
- Prima Iudex - Nadzorca pracy sądów w prowincji centralnej(stołecznej). Nadzoruje również pracę innych Iudexów.
- Iudex - Nadzorca pracy sądów w prowincji nie-stołecznej(temie).
- Tribun - Sędzia pracujący w trybunale(sądzie). W zależności czy pracuje on w prowincji centralnej, czy w temach podlega on bezpośrednio Prima Iudexowi, lub Iudexowi.

Władza świecka
- Re-Dux - Główny urzędnik prowincji centralnej. Wyręcza Duxa w większości spraw związanych z administracją centrum. Jednocześnie jest on maiorem(burmistrzem) Ireneous, czyli stolicy Tacji.
- Strategos - Główny urzędnik w temie. Posiada niemal pełne kompetencje co do zarządzania aparatem państwowym na prowincjach. Strategos jest też maiorem(burmistrzem) w głównym mieście(stolicy) danej prowincji.
- Duxeoni - Urzędnicy centralni. Maiorowie(burmistrzowie) we wsiach i miastach nie będących stolicą prowincji. Ich bezpośrednim zwierzchnikiem jest Re-Dux.
- Strategeoni - Urzędnicy w temach. Maiorowie(burmistrzowie) we wsiach i miastach nie będących stolicą prowincji. Według prawa co najmniej 1/10 Strategeoni musi być urzędnikami z prowincji centralnej(czyli Duxeoni).
- Magistratus - Najniższa ranga urzędnicza w Prefekturze. Magistratusowie pełnią podstawowe funkcje w urzędach państwowych. Są to poborcy podatkowi, komornicy, urzędowi księgowi, etc.

Władza kościelna
- Canonicus - Członek formacji kościelnej zajmującej się nadzorowaniem wszystkich świątyń, lub konkretnych społeczności w kwestii kanonu solarnego, aby uniknąć rozłamu w religii. Podlegają bezpośrednio Duxowi.
- Solacti - Główny zwierzchnik danej świątyni solizmu tacyjskiego(kapituły świtu, świątyni blasku, bądź zmierzchu).
Kapituła Świtu
- Solmarcha - Nadzorca solasterium(klasztoru/świątyni w której szkoleni są wojskowi kapelani(capellanusowie)), lub/jednocześnie dowódca solmy, czyli formacji militarnej złożonej z maksymalnie dwustu ochotniczych członków(zwanych solmitami).
- Capellanus - Wojskowy kapelan. Jest szkolony w solasterium, a następnie przydzielany do solmy gdzie dowodzi on 1/4 formacji. Często capellanusowie są przydzielaniu maszerującym do bitwy tacyjskim legionom.
- Solmita - Członek solmy podlegający capellanusowi. Jest poddawany podstawowemu wyszkoleniu a następnie używany przy pilnowaniu dóbr, lub pomniejszych dostojników kościelnych. W przeszłości solmici byli aktywnie używani przy obronie klasztorów i świątyń przed najeźdźcami. Solmita ma szansę odbyć szkolenie w solasterium i zostać Capellanusem.
Świątynia Blasku
- Sacellanus - Zarządca kompleksu świątynnego lub klasztoru. Ponadto podlega mu grupa pomniejszych świątyń w okręgu swojej domeny.
- Sacerdus - Kapłan pojedynczej świątyni. Odprawia msze i nabożeństwa zgodne z kanonem solarnym.
- Scribus - Ekonomowie i księgowi kościelni. Pomagają zarządzać dobrami kościelnymi.
Świątynia Zmierzchu
- Ordinator - Zarządca świątyni-szpitala. Pod jego okiem szkoleni są kościelni medycy i przyjmowani są potrzebujący.
- Medicus - Świątynny lekarz. W zależności od stanu pacjenta udziela mu pomocy medycznej lub pomaga przyjąć ostatnie, solickie namaszczenie przed śmiercią. Niekiedy są oni wysyłani do wojska jako pomoc medyczna.