***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Wydarzenia

Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Wydarzenia

Postautor: Mistral » 12 lis 2016, 10:56

Wydarzenia w Hierokracji


asceza.jpg
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 23 lis 2016, 10:49

47 P.U.R


brain-religion-2.jpg


Jego Świętobliwość Boska Kreacja Dalajlama X Cangyang Gyaco doświadczył w ostatnim czasie szeregu kosmicznych wizji, które były długo interpretowane przez najwyższy krąg najbardziej oświeconych lamów z Pałacu Potala. Dysputy zostały przerwane przez Jego Świętobliwość, który zrozumiał znaczenie przesłania podczas transu tygodniowej głębokiej medytacji, podczas której nie przyjmował płynów ani pokarmu. Następny rok został ogłoszony rokiem ascezy. Mnisi zamieszkali w otoczeniu Jego Świętobliwości mają porzucić doczesność na rzecz głębokiej pracy nad sobą. Podawane będą wyłącznie lekkie jare potrawy, a dni będą upływać na głębokiej kontemplacji istoty wszechrzeczy połączonej z treningami ciała. Jego Świętobliwość Boska Kreacja doświadczył również wizji przyszłości i wędrówki dusz. Jej treść jest ponoć znana zaproszonym na dwór przedstawicielom miast.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 27 lis 2016, 17:53

47 P.U.R


popek.jpg


Głos Związku Punickiego został, zgodnie z obietnicą Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji, podjęty na specjalnej audiencji w Pałacu Potala. To wydarzenie jest niewątpliwym przejawem niebiańskiej przenikliwości Boga Między Nami. Jego magnificencja Głos został przetransportowany do Świętych Gór Bidari z zasłoniętymi oczami, by nie poraził go blask kosmicznych mocy wydobywających się z czeluści gór zstąpienia pierwszych arian- niebian. Podczas trwającego tydzień rytuału poseł związku przebywał w odosobnieniu na dworze w towarzystwie lamy- opiekuna, który cierpliwie tłumaczył zacnemu gościowi meandry boskiego oświecenia. Rytuał został zakończony wyryciem na plecach posła pieczęci kosmicznego dotyku. Ów zwyczaj zakłada wykrojenie w skórze niezbywalnego znaku najwyższej mocy, koniecznego by Jego Świętobliwość Boska Kreacja mógł się połączyć astralnie z ziemiami zamieszkanymi przez inne bóstwo. Jego magnificencja Głos dostąpił niewyobrażalnego zaszczytu, daru składanemu nielicznym nadal szukającym właściwej drogi. Będąc błogosławionym i oznakowanym, Głos miał możliwość złożenia pokłonu przed Niebiańskim Bóstwem, pośród braci lamów inkantujących starożytne mantry i oczyszczających salę tronową dymem z niebieskiego kwiecia świętych gór. Szlachetny gość wydawał się oszołomiony, lecz wszystko wskazuje na to, że obcowanie z absolutem sprowadziło na niego łaskę kosmicznej wizji, dodatkowo wzmocnionej naparem z rośliny bharphaka. Nie mogąc bez uszczerbku na zdrowiu otrzymać bezpośredniej odpowiedzi z rąk Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji, Głos związku został poinformowany o podzięce ze strony Najwyższego za wspaniałe złote maski, dzięki którym Pierwszy Niebianin od Zawsze może zstępować między punijczyków i obserwować ich praktyki. Po powrocie do portu wrót Hierokracji, czcigodny poseł wydawał się nieco zdezorientowany bólem pleców i głowy, został jednak ponownie obdarowany, zgodnie ze zwyczajem, darem czterech żywiołów. W obecności Głosu Sufety spalono kwiat lotosu przy dźwiękach świętych trąb, po czym polano palenisko wodą. Uzyskany święty popiół został wręczony jako dar dobrej woli i wiecznej przyjaźni.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 02 gru 2016, 12:00

48 P.U.R


tibetan-monks.jpg


Jego Świętobliwość Boska Kreacja w swej nieskończonej mądrości zdecydował, że w najbliższym roku w Pałacu Potala odbywać się będzie cykl medytacji i dysput nad istotą niebiańskiego zstąpienia. By móc w odpowiedni sposób zrozumieć meandry koniecznej doczesności, zwiększone zostały zapasy dóbr ziemskich w pałacu. Zakończono tym samym rok ascezy i wkroczono w rok zrozumienia ziemskich rzeczy. Sale i korytarze wypełniają mnisi toczący żywiołowe dyskusje oraz tworzący doczesne dzieła. Na szczytach świętych gór Bidari pojawili się również młodzi adepci. Niech światłość Jego Świętobliwości wskaże im jedyną właściwą drogę i wspomoże w trudzie dotarcia do nieskończoności.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 04 gru 2016, 12:00

48 P.U.R


rite.jpg


Z woli Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji, na ziemiach Hierokracji odprawiono dwa rytuały, w których oprócz Oświeconych mogli wziąć udział pospolici Gudan. Uradowani ludzie przyodziali swe najbardziej odświętne stroje i ruszyli cieszyć się blaskiem mądrości Boga Między Nami. Rytuał ku czci Bodhisattva Avalokiteśvara był niezwykle podniosły i szczególny. Wszak Przebudzone Dobro Wysokiego Współczucia rządzi uświęconą ziemią w koniecznej doczesności ze swej siedziby w górach Bidari, Gudan zostali więc pouczeni by świętować szczerze i doniośle. Każda nieszczerość i chwiejność jest widoczna przez Jego Świętobliwość, który naraz spogląda w myśli wszystkich ludzi, czy to Gudan czy Oświeconych. W roku 48 odbył się również dziękczynny rytuał spokojnych czasów.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 12 gru 2016, 9:58

49 P.U.R


namgyal_india_3_md.jpg


Rok 49 upłynął pod znakiem licznych rytuałów i nauczania poddanych Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji. Poddanych oczyszczono łaską świętego ognia, uświęcono również rzeki by w przyszłości dawały liczny i życiodajny plon. Niechaj wszyscy poddani wiedzą, że łaska Boga Między Nami jest nieskończona, a Jego mądrość przewyższa wszystko co znane na ziemi. By się o tym przekonać, do Złotego Pałacu Potala przybyła delegacja plemion wschodu. Nawrócili się na jedyną prawdziwą wiarę i przez okrągły rok pobierali nauki o istocie naszego życia. Gdy powrócą do swego ludu, bez wątpienia przyniosą swym braciom i siostrom światło i zbawienie z łaski Jego Świętobliwości. Nic nie równa się pięknu naszej wiary i życia pełnego spełnienia w uświęconej Boską Obecnością, Hierokracji.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 17 gru 2016, 14:18

50 P.U.R


zangxi79.jpg


Cóż za wspaniały czas na ziemiach Boga Między Nami! Czas zabaw i szczęśliwości. Radość wypełnia serca poddanych Jego Świętobliwości, gdy ten w swej łasce opłaca dla swych synów i córek wspaniałe przedstawienia chwalące naszą wiarę i styl życia. Do Hierokracji przybyli również pierwsi konwertyci, którzy odnaleźli jedyną właściwą drogę i są gotowi nią podążać. Z łaski Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji, udzielono pomocy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości ziemskiej. W roku pięćdziesiątym usprawniono również handel rzeczny oraz przyjęto na nauki nowych zagubionych pośród trudów życia. Niechaj światło Najwyższego Nauczyciela wskaże im ścieżkę prowadzącą do spełnienia.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 29 gru 2016, 10:52

51 P.U.R


tulku_house.jpg


W roku pięćdziesiątym pierwszym Jego Świętobliwość Boska Kreacja zdecydował o budowie misji na ziemiach plemion Gùizhōu. Budynek został podzielony na część świecką i świątynną. W świeckiej części tubylcy będą mogli uprawiać handel nowymi towarami, zaś w świątynnej zostaną dopuszczeni do praktykowania lokalni konwertyci. W części świątynnej została wydzielona sala nauczania, do której wstęp wolny ma każdy zainteresowany. Misja znajduje się w największej osadzie prowincji, niedaleko chaty wodza. Tego samego roku Najwyższy Nauczyciel podjął wiele inwestycji w handel, zaś w Phabhapha rozpoczęto nowe seanse nauczania.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 08 sty 2017, 11:05

52 - 53 P.U.R


armiaaaaa.jpg


Wiele wydarzyło się przez ostatni rok. Jego Świętobliwość Boska Kreacja zdecydował się w swej łasce przyjąć na łono Hierokracji lud Gùizhōu. Nawrócili się oni na jedyną prawdziwą wiarę, bijąc pokłony przed blaskiem Najwyższego Stworzenia. Sens życia odnaleźli również kupcy Związku Punickiego, którzy po konwersji pokornie poprosili o możliwość zostania poddanymi Najwyższego Nauczyciela. Przychylono się do ich prośby i powitano jako swoich. Niestety, czasem nauczyciel musi wyciągnąć rózgę by skarcić niepokornego ucznia. Szalona obraza, jakiej dopuścił się lud Liáoníng nie została zapomniana. Uświęceni żołnierze pod sztandarem Jego Świętobliwości ruszają odbić ziemie z rąk bluźnierców by zapewnić tamtejszym ludziom możliwość zbawienia i przenoszenia się wyżej na kole życia. Jest powszechnie wiadome, że w Liáoníng panuje bezprawie i anarchia. Cierpią prości ludzie dzień i noc wznosząc modły o ratunek. Chłopi nie mogą się doczekać życia w uświęcającej łasce, której im odmawiano przez lokalnych tyranów. Ich modły zostały wysłuchane.
Awatar użytkownika
Mistral
Posty: 780
Rejestracja: 12 lis 2016, 9:35

Re: Wydarzenia

Postautor: Mistral » 14 sty 2017, 11:01

54 P.U.R


7f51553a6a1948e1e351bad9d028b3f7.jpg


Święte wojska Hierokracji odniosły błyskawiczne zwycięstwo nad obrzydliwymi poganami świadomie odrzucającymi świętość Najwyższego Nauczyciela. Jego Świętobliwość Boska Kreacja oczywiście przewidział w swych wizjach rozwój wydarzeń, efekt walk był więc znany w Pałacu Potala jeszcze zanim pierwsi jeźdźcy opuścili uświęcone ziemie. By w przyszłości uniknąć nieporozumień co do "kultu" tzw. "starych bogów" obalono wszystkie ich posągi a świątynie spalono. Wymordowano też wszystkich błądzących wyznawców, czym oddano im niewypowiedzianą przysługę. Dzięki okazanej im mieczem dobroci szybciej wcielą się w następne byty, już jako adepci drogi. By upewnić się, że nowo pozyskane dusze na pewno zeszły ze ścieżki zmącenia, w prowincji zostaną zdemobilizowani bezdzietni żołnierze, którzy wezmą pod opiekę młode wdowy.

Cały świat poznał niewyczerpaną moc Jego Świętobliwości Boskiej Kreacji. Święte zioła lecznicze, błogosławione codziennym troskliwym okiem Praojca, będą leczyć schorowanych biedaków na całym świecie. Imperius poznał też wyjątkowy kunszt adeptów sztuki tradycyjnej medycyny bidarskiej. Ziołolecznictwo, akupunktura czy leczenie głęboką medytacją stają się coraz bardziej popularne wobec rzeźnickiej medycyny rumskiej. Lecz się całe życie, zgaś przyczynę nim zobaczysz efekt.

Wróć do „Hierokracja Bidadari”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość