***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Urzędy

Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Urzędy

Postautor: Emyrh » 05 gru 2017, 9:52

Struktura Władzy wojskowej


Hetman Korony


Do kompetencji hetmana należało organizacja zawodowej siły zbrojnej. Przywilejem hetmanów jest mianowanie niższych dowódców, wyznaczanie leż dla oddziałów, kontrolowanie wydatków na wojsko i dozorowanie wypłaty żołdu\. Posiadał także władzę sądowniczą nad wojskiem.

Ma także obowiązek wysłuchiwania skarg osób cywilnych pokrzywdzonych przez żołnierzy i zadośćuczynienia im. Najistotniejszym jednak obowiązkiem hetmana jest planowanie i przeprowadzanie operacji wojskowych.

Jakkolwiek hetmanowi nie podlegały oddziały nadworne, gwardia królewska

Zajmujący stanowisko:Jamie Anfalas

Rotmistrz

Dowódca Chorągw i podkomendni samego Hetmana są jego oczami i uszami w królestwie to oni strzegą bezpieczeństwa królestwa lub z woli królewskiej zajmują wrogie tereny. Przywileje Rotmistrzów jak ich obowiązki są podobne do Hetmańskich z tym wyjątkiem, że nad sobą nie ma tylko hamana lecz i I rangi urzędnika pomocniczego.

Zajmujący stanowisko: Ned Allyrion

Porucznik

Jest zastępcą Rotmistrza i to oni strzegą prawidłowego funkcjonowania chorągwi, mają prawo odwołać się od rozkazu rotmistrza do Hetmana lub zatrzymać Rotmistrza jeżeli przekroczy swoje kompetencje.


Kapitan

Dowódca oddziałów wchodzących w skład chorągwi oraz zamkowych i miejskich królewskich garnizonów.To do nich należy utrzymanie twierdzy w odpowiedniej kondycji oraz obrona miasta czy zamków w razie oblężenia.


Lord Dowódca


Stopień ten nie podlega hierarchii wojskowej. Lord Dowódca podlega jedynie władzy królewskiej, jego zadaniem jest ochrona dworu i mieszkańców pałacu królewskiego.Struktura Administracji wojskowej

Administracje dzielimy na 5 szczebli :


Szczebel I

Odpowiednik Hetmana koronnego w strukturach administracji to on sprawuje kontrole w czasie pokoju jak i wojny we wszystkich sprawach nie związanych z dowodzeniem i szkoleniem oddziałów. To on nadzoruje czynności mające na celu zapewnienie wojsku wszystkiego co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania.

Zajmujący stanowisko:Tom Bracken

Szczebel II

Oficer Administracyjny II szczebla odpowiedzialny za wdrażaniem i nadzorowaniem poleceń Oficera pierwszego szczebla. To on kieruję strukturami administracyjnymi w Armii oraz tworzy zaplecze i sieć logistyczną. Jest tak że odpowiedzialny za organizacje planu wycofania się armii w razie zbliżającej się przegranej oraz za komunikacje pomiędzy oddziałami. Jest jednym z oficerów sztabu dowodzenia.

Szczebel III

Oficer Administracyjny III odpowiedzialny odpowiada za nadzorowanie i organizacja przydzielonych przez oficera II szczebla struktur między innymi:
- Szpitalu Polowych.
- Kuchni Polowych .
- Zaopatrzeniowych.
- Struktura wojskowych płatnerzy i zbrojmistrzów.
- Kurierów .
- Czeladzi służebnej.

itd.

Szczebel IV

Szczebel IV jest najniższą rangą i najbardziej liczną odpowiedzialni za pomniejsze sprawy zostają włączeni w istniejące struktury i zajmują się tylko jednym zadaniem.
Opis i hierarchia administracji Cywilnej Królestwa Selance

Urzędy Centralne inaczej Królewskie:Marszałek Wielki

jest największym zausznikiem i współpracownikiem Króla , do jego obowiązków należy:
- zajmuje się sprawami wewnętrznymi państwa,
- pomaga władcy w wymierzaniu sprawiedliwości,
- nadzoruje działanie administracji w prowincji.
- ściga zbrodnie popełnione przeciw państwu,
- ściganie z urzędu przestępców,
- kontroluje urzędników państwowych.


Marszałek Nadworny

Jest zastępcą Marszałka Wielkiego to on zajmuję się dworem i pomniejszymi zadaniami Marszałka Wielkiego.


Chorąży Korony

Nosił chorągiew wielką chorągiew państwową, w czasie najważniejszych ceremonii dworskich.


Koniuszy

Jest zarządcą wszystkich królewskich stajni i stadnin.


Łowczy Korony

Do jego kompetencji należało organizowanie i nadzór nad polowaniami, sprzętem łowieckim, psiarnią, ptakami do polowań władcy.


Kuchmistrz

Pod jego opieką pozostawał sprzęt kuchenny oraz personel kuchenny. W czasie uczt asystował władcy, zapowiadając podawane potrawy.


Stolnik

Do jego kompetencji należało nakrywanie stołu królewskiego i opieka nad kredensem i zastawą stołową.


Cześnik

Zarządca piwnic władcy, w czasie uczt dbał o napoje, próbował trunków, nim je podano władcy.


Krajczy

Do jego zadań należało krojenie i próbowanie potraw w czasie uczt królewskich, ni podano je władcy.


Piastun

Zajmuje się wychowaniem, nauką i bezpieczeństwem dzieci władcy.


Szafarz

Do jego zadań należało dostarczanie wszelkich potrzebnych produktów żywnościowych na dwór władcy.


Kanclerz Korony

Drugi co do ważności urzędnik, do jego obowiązków należy:
- nadzór nad kancelarią książęcą,
- pieczę na sprawami zagranicznymi księstwa,
- nadzór nad archiwum kancelarii,
- przyjmowanie i opieka nad poselstwami,

Podkanclerz


Skarbnik Wielki Korony

jego do obowiązków należy:
- nadzór nad skarbcem książęcym,
- zajmuje się wyliczeniem i ściąganiem podatków,
- nadzór nad mennicą książęcą,
- opieka nad regaliami książęcymi.

Podskarbi


Żupnik

Nadzoruje kopalnie oraz zarządza wyszukiwaniem nowych złóż.


Starosta

główny sędzia, nadzoruję prace wszystkich sądów w państwie, prowadzi sprawy sądowe w sądach książęcych.Urzędy ProwincjalneNamiestnik
Urzędnik o uprawnieniach administracyjno-wojskowo-sądowniczych i w imieniu króla zarządza prowincjami .


Marszałek Mały
w przypadkach nie obecności namiestnika jest zastępcą namiestnika posiada obowiązki podobne do Marszałka Wielkiego tylko że na skale Prowincji.


Kanclerz Mały
Jest poniższą formą Kanclerza koronnego zajmuję się kancelarią namiestnika.


Skarbnik
Odpowiedzialny jest za skarb prowincji i zbieranie podatków.


Miecznik
odpowiada za fortyfikację i zbrojownie prowincji.


Podłowczy
zarządza lasami wielkoksiążęcymi w dzielnicy, organizuje polowania na polecenie władcy.


Sąd Prowincjalny

Organ sądowniczy działający w każdej prowincji .

W składzie:
Referendarz sądowy.
Sędzia prowincjalny.
Podsędek .
Pisarz sądowy.
5 Ławników.

Wróć do „Naggaroth”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość