***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Edykty

Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Edykty

Postautor: Emyrh » 01 kwie 2018, 17:52

523

O Miastach i ich lokalizacji

Z Woli Królewskiej, wprowadzamy jednolite zasady budowy i funkcjonowania miast.***

Władca powołuje urząd Mer, który zaprzysiężony zostaje i we wskazanym miejscu rozpocznie zabudowę murów obronnych, ratusza, świątyni i ulic, i pilnować by wszystko wedle planów zostało zrobione. Potem ściąganiem rzemieślników i zasiedleńców owego miasta. Mer będzie informował ich o ich prawach i obowiązkach, a także o podatkach, jakie na nich zostają nałożone.


Następnie Mer, powołuje Radę Miasta, z którą wspólnie jako jej Przewodniczący miastem zarządzać będą.
Rada Miasta składa się 6 do 12 Rajców, w zależności od wielkości miasta.
Rajcą wybrany może zostać tylko mieszczanin, który zamieszkuje w danym mieście od minimum 3 lat.
W każdej Radzie Miasta, dwa miejsca prawnie przeznaczone są dla przedstawicieli Cechów Rzemieślniczych.
Rada Miasta poza administracją ma strzec praw i przywilejów miasta, dbać o jego bezpieczeństwo, zarządzać finansami, czuwać nad handlem pilnując cen, wag i miar, oraz roztaczać opiekę nad cechami rzemieślniczymi.
Przy Radzie Miasta urzęduje Pisarz Miejski i jego zastępca Podpisek. Pisarz Miejski prowadzi kancelarię miasta, protokołuje posiedzenie Rady, na którym przysługuje mu głos doradczy. Od obydwu tych urzędników wymagane jest wykształcenie wyższe prawnicze, jak także od Komornika, który będący przedstawicielem miasta, który ma się zajmować się ściąganiem podatków od opornych płatników, załatwiać sprawy na zewnątrz miasta, oraz występować w sądach w sprawach wytoczonych przeciw miastu.


***

Inne urzędy miasto to:
Skarbnik Miejski, który zarządzać ma skarbem miasta i jego finansami, opiekuje się budynkami komunalnymi, dbając o należyte ich utrzymanie, nadzoruje stan dróg, mostów i murów miejskich, i troszczyć się ma o higienę w mieście, kontrolując studnie, wodociągi, oraz prace targowe i kramy. Skarbnik Miejski jest również zwierzchnikiem Ważników, którzy obsługiwali wagę miejską znajdującą się obok Ratuszu, i pilnowali uczciwego handlu, jak i poborców podatkowych.
Dowódca Straży Miejskiej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i czystość w mieście. Dowódca Straży Miejskiej urzędować ma w Koszarach i jest zwierzchnikiem Straży Miejskiej. Zarządzać ma więzieniem i chwytać przestępców, a także pilnować bram miasta i zamykania ich na noc przez kluczników. Dowódca Straży jest także sędzią najniższej instancji w sprawach porządkowych.
Zarządca targowy, zarządzać ma targami i całym obrotem handlowym, ma pilnować porządku i ustalonych cen, a także by miastu nie brakowało jedzenia i w magazynach miejskich zawsze, na wypadek oblężenia, zapas zboża powinien się znajdować. To on ma przyjmować przybyłych do miasta kupców i pobierać od nich opłatę za towar.
Ekonom ma zajmować się dobrami i majątkami miasta, opiekować się ma również szpitalem, przytułkiem miejskim.
Kat, jako mistrz sprawiedliwości ma wymierzać kary zasądzone przez Sąd Miejski, pod swoją jurysdykcją ma więzienie.


Urzędy te muszą być obsadzone, by miasto mogło poprawnie funkcjonować.

***

Wymiarem sprawiedliwości w mieście zajmować się ma Sąd Miejski, z tworzącym go Merem i Przysiężnymi. Przysiężnych wybiera Rada Miasta spośród mieszczan w liczbie 7, gdzie Komornik ma zapewnione miejsce, jako osoba o wykształceniu prawniczym, doskonale się na prawie znająca. Przysiężni pełnią tylko i wyłącznie rolę doradczą dla Mera. Sesja Sądu Miejskiego ma odbywać się raz w tygodniu.


***

Każde miasto ma posiadać Straż Ogniową, która w Ratuszu ma czuwać w gotowości, by jak najszybciej dotrzeć do płonącego miejsca.
Zawsze jeden członek Straży Ogniowej, w dzień i w nocy, na wieży ratuszowej ma czuwać.

***
Każde miasto i miasteczko ma obowiązek zorganizować i wyposażyć straż miejską w ilości 1 strażnik na 10 obywateli.

***
W panach nowego miasta mają zostać zawarte:
- Kwadratowy Rynek o Wymiarach 200x200 m w sercu rynku ma zostać umieszczony Ratusz, z którego Myr będzie zarządzał miastem. Obok ma zostać postawiona waga targowa i pręgierz.
- Tereny do zabudowy mają zostać podzielone na równe prostokątne parcele.
- W planach tak, że mają pojawić się mury miejskie.
- Rynsztoki.
- Miejsce na świątynie, koszary miejskie, więzienie i siedzibę królewskiej poczty oraz szpital.


Z woli Króla Arak Malekith edykt staję się prawem.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 03 maja 2018, 21:17

W roku 528 my Władca Królestwa Naggaroth Arak Malekith ustanawia w sprawię kolonizacji terenów słabo zaludnionych.

Królestwo zezwala i zachęca do lokowania nowych w wiosek i gmin.

Dla każdego mieszkańca nowo powstałej wsi zniesiony zostanie na okres czterech lat podatek.

Mieszkańcy mają obowiązek wyłonić ze swojej grupy sołtysa, który będzie przedstawicielem osadników przed urzędnikami wyższego szczebla. Jako przedstawiciel od korony otrzyma większy teren rolny oraz miesięczną dotację.

Amnestia dla nowych osadników, lecz muszą wydzierżawić lub kupić ziemie i gospodarować nią przez kolejne 10 lat.

Osadnicy, którzy nie zajmą już istniejącego budynku dostaną od państwa fundusze na zakup materiałów, lecz każda taka darowizna będzie szczególnie kontrolowana przez urzędników.

Po Zakończeniu dzierżawy lub w trakcie mieszkańcy mogą wykupić teren. Dzierżawa trwać będzie 30 lat, po tym czasie mieszkańcom zostanie zaproponowany na odpowiednich warunkach wykup, lub ponowna dzierżawa.

Posiadacz ziemi może dzielić, sprzedawać, dzierżawić każdej osobie zdatnej do płacenia czynszu
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 03 maja 2018, 21:23

W roku 528 my Władca Królestwa Naggaroth Arak Malekith ogłaszamy

Nadanie stanowisko Hetmana Koronnego Jamie Anfalas głowie rodu Anfalas w uznaniu jego umiejętności i dokonań na polu bitwy.
Rangę Rotmistrza otrzymują Ned Allyrion ze względu na wielkie zasługi dla kraju.
Rangę I Szczebla otrzymuje Tom Bracken ze względu na wielkie zasługi dla kraju.

Ranly Tarrly zostaje pośmiertnie oznaczony krzyżem oficerskim pierwszego stopnia, został pochowany zgodnie z wolą królewską na polach marsowych gdzie leżą najwięksi bohaterowie i władcy Królestwa Naggaroth. By uczcić wielką role powstanie pomnik Tarrly i jego jazdy, która dzielnie walczyła z najeźdźcami jakimi była Generia.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 11 maja 2018, 15:08

W roku 529 my Władca Królestwa Naggaroth Arak Malekith ogłaszamy

Królewska rodzina Nuukow została zamordowana przez zdradzieckiej klany jako wierni sojusznicy i spokrewni ustalamy syna córki królowej Nukow i naszego syna spadkobierca tronu Królestwa Nukow. Każdy klan wierny królewskiej linki powinien przybyć do stolicy Naggaroth by złożyć przysięgę wierności nowemu królowo Nukow jak i spadkobiercy tronu Naggaroth. Powstałe nowe państwa które nie złoża przysięgi staja się wyjęte spod prawa.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 14 maja 2018, 22:17

W roku 529 my Władca Królestwa Naggaroth i regent Królestwa Nuuk Arak Malekith ogłaszamy
1. Nadajemy ziemie pozostałe po zdradzieckich klanach wiernym obywatelom królestwa Nuuk którzy złożyli hołd nowemu Królowi Victorowi Malekith
2. Każdy Nuuk który powróci na stołeczną wyspę otrzyma swój kawał ziemi oraz zachowane jego prawa będą
3. Wyjęci spod praw zostają mieszkańce pozostałych wysp archipelagu Nuuków, którzy nie złożyli hołdu nowemu królowi i za zdradę stanu będą osądzeni.
*kolejne podpunkty mogą być dopisywane.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 16 maja 2018, 11:56

W roku 529 my Władca Królestwa Naggaroth i regent Królestwa Nuuk Arak Malekith ogłaszamy
Budowę dzielnic kupieckich dla handlarzy z Miast Królewskich na Wyspie Narsaq by polepszyć sytuacje Królestwa Nuuków i w zmorzyć ruch handlowy na morzu północnym. Nadajemy prawo składu jak i mili dla Miastom Królewskim:Agiel
Asshai, Elyria, Pentos, Volantis, Lys. By zagospodarować ziemie opuszczone przez byłych mieszkańców czy to Królestwa Naggaroth czy Nuuk nadajemy prawo zwykłym mieszkańcom na zakup ziemi.
Nakładamy obowiązek dostarczania okrętów na Miasta Królewskie gdy nadejdzie potrzeba obrony i walki o dobro Królestw. Państwo zobowiązuje się przejąć koszta utrzymania wystawionych flot oraz pokryć koszta zniszczeń jakie mogą nastąpić podczas działań wojennych.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 07 cze 2018, 0:16

Z Woli Królewskiej
My uniżony sługa Królestwa Naggaroth drugi syn Araka Malakihta poprzez wole naszego Ojca, zostajemy nowym Królem naszego wspaniałego narodu.
By zaprzestać pogłoską adoptujemy naszych bratanków Victora jak i Arando by po naszej śmierci mogli bez żadnych przeszkód dziedziczyć, spuściznę swojego ojca. Wraz z adopcją oraz objęciem tronu stajemy się regentem Królestwa Nuuk, do czasu objęcia władzy przez naszego bratanka Victora.
Awatar użytkownika
Emyrh
Posty: 1769
Rejestracja: 09 lis 2016, 22:47
Lokalizacja: Poznań

Re: Edykty

Postautor: Emyrh » 12 wrz 2018, 11:45

Z Woli Królewskiej
My uniżony sługa Królestwa Naggaroth Eduardo Malakhit by zwalczyć epidemie i ograniczyć śmiertelność wśród mieszkańców Królestwa ustalamy:
1. Ciała mieszkańców zarażonych oraz zwierzęta padnięte przez epidemie, a tak że ubrania i rzeczy osobiste mają być natychmiastowo palone poza murami miasta
2. Mieszkania wraz z mieszkańcami zarażonymi mają zostać zabite na głucho i oznaczone, a zapewnianiem im żywności będą zajmowały się osoby odpowiednio wybrane.
3. Królestwo powołuje urząd zwalczania zarazy który to będzie skupiał się na zwalczaniu zarazy oraz utrzymywaniu porządku i norm ustalonych w powyższym dokumentem.
4. Za szabrowanie i kradzież przyłapane osoby zostają na miejscu skazane i zamknięte wraz z zarażonymi.
5. Zlecamy obowiązek mycia się przynajmniej dwa razy na tydzień dla wszystkich mieszkańców Naggaroth oraz zwierząt domowych.
6. Zlecamy tak że eliminacje gryzoni oraz odizolowanie żywności od możliwości zarażenia.
7. Wprowadza się godzinne policyjną i zakaz poruszania się po miastach bez ukazania glejtu.
8. Każde miasto Królewskie ma nakaz stworzenia Lazaretu Królewskiego w którym to będą pracować nad zwalczaniem zarazy będzie siedzibą urzędników urzędu zwalczania zarazy.
9. Osoby wyworzące i palące ciała zarażonych mają zostać oznaczone tak by z odległości 10 metrów można było rozpoznać czym się zajmuje.
10. Osoby dostarczające żywność oraz pomoc ludziom objętych epidemią mają nakaz noszenia oznaczenia, które rozróżnią ich od tragarzy ciał oraz pozwolą rozróżnić i ominąć ich przez nie zarażonych mieszkańców.
11. Granica z Norsami zostaję zamknięta każda osoba starajaca się przejść przez granice ma zostać zatrzymana i zamknięta, lub zabita na miejscu.

Wróć do „Naggaroth”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość