***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Dom Wiedzy

Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 01 gru 2017, 20:31

mon_25.png


INFORMACJE RÓŻNE
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 01 gru 2017, 21:21

calendar20.jpg


KALENDARZ NAUGRIMSKI


Naugrimowie tradycyjnie dzielą historię na cztery ery. Pierwsza z nich, najdłuższa, obejmuje lata od powstania świata do przebudzenia pierwszych ludzi (Bogów-Przodków Naugrimów). Wedle tradycji trwa ona 3976 lat (w przeszłości stoczono niejedną teologiczną debatę o tym, czemu akurat tyle, skoro nie było wtedy nikogo, kto ów czas by mierzył). Pierwszą erę określa się także mianem Ery Stworzenia lub Ery Żywiołów. Następną po niej, drugą erę zwykło nazywać się Erą Herosów. Rozpoczyna się ona wydarzeniami opisywanymi w mitach i legendach, tradycyjnych historiach o praojcach tego ludu. W pewnym momencie epoki zaczęto prowadzić pierwsze kalendarze i roczniki, na podstawie których wywnioskować można że epoka ta miała jakoby trwać około półtora tysiąca lat, z czego formie regularnych kronik prześledzić można jedynie ostatnie mniej więcej trzysta. Tematyka dzieł z tamtych czasów dotyczy niemal wyłącznie istniejących wtedy trzech królestw naugrimskich i dotykających ich problemów, dlatego też druga era nazywana jest niekiedy Erą Trzech Królestw. Kończy się ona w roku 1576, który to jest szesnastym rokiem panowania Azaghâla Zjednoczyciela i rokiem hołdu pozostałych królestw wobec niego. Trzecią erę zwie się powszechnie Erą Zjednoczenia, Złotą Erą lub Erą Araka. Kroniki z tego okresu stanowią już wiarygodne źródło historyczne nie tylko dla Naugrimów, ale też dla każdego historyka. Epoka ta kończy się po 555 latach śmiercią ostatniego najwyższego króla z rodu Araka i upadkiem królestwa Naugrimów. W tym momencie rozpoczęła się też era czwarta, zwana Erą Dzisiejszą.

Na rok 517 kalendarza solickiego i 250 kalendarza imperialnego przypada zatem 295 rok czwartej ery, który jest też 6402 od stworzenia świata i 2426 rokiem od przebudzenia Bogów-Przodków. Rzecz jasna Naugrimowie nie zamierzają przejmować się tym, że taka mnogość różnych dat utrudnia pracę pisarzom czy urzędnikom. Wszak tradycja to świętość.
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 02 gru 2017, 23:17

2000px-Scale_of_justice_2.svg.png


MIARY I WAGI


Ujednolicenie systemu miar i wag powszechnie przypisywane jest Najwyższemu Królowi Thorekowi z rodu Araka, co miało miejsce w połowie III wieku trzeciej ery. Wzorując się na nim i na zachowanej tradycji, poniżej przedstawiono uproszczoną wersję tegoż systemu, niespotykanego obecnie praktycznie nigdzie poza Kantonami.

Jednostki długości
Jednostką najmniejszą jest Slot [2 cm].
Pięć Slot stanowi Zak.
Dwa Zak stanowi Grad.
Pięć Grad stanowi Grond [1 m].

Jednostki odległości

Jednostką najmniejszą jest Kugar [1,5 m].
Kugarów dziesięć stanowi Zur.
Zurów dziesięć stanowi Dal [1,5 km].

Jednostki objętości
Jednostką najmniejszą jest Gibal [0,5l].
Pięć Gibal stanowi Grog.
Dziesięć Grog stanowi Gorog.
Pięć Gorog stanowi Grumbak [125l].

Jednostki wagi
Jednostką najmniejszą jest Lok [ 0,12 kg].
Dziesięć Lok stanowi Hunk.
Pięć Hunk stanowi Cynkal.
Dwadzieścia Cynkal stanowi Drek [1,2 t].

Jednostki powierzchni
Jednostką najmniejszą jest Hemin [1 m2].
Dziesięć Hemin stanowi Gumin.
Dziesięć Gumin stanowi Kamin.
Sto Kamin stanowi Krakmin [10 km2].
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 04 gru 2017, 15:58

eric-polak-book-grudges.jpg


WIARA I RELIGIA


Naugrimowie nigdy nie byli ludem wyjątkowo religijnym, ich pierwotna wiara wynikała bardziej z ich kultury i zrytualizowanej tradycji, niż z czegokolwiek innego, była również bardzo mocno związana z ich państwowością. Wiara w kult przodków, przy jednoczesnym uznawaniu istnienia siedmiu Bogów-Przodków, od których wywodziły się panujące dynastie nie tylko spajała Naugrimów (jako wywodzących się od wspólnych przodków przed wiekami), ale też legitymizowała władzę królów i najwyższych królów nad ich poddanymi. Spośród tradycyjnie podawanych siedmiu Bogów-Przodków Naugrimowie kultem otaczali trzech z nich, resztę uznając za zaginionych (i niekiedy oczekując ich nadejścia).
Znanymi bogami byli:
Arak - patron honoru i prawości, królewskiej władzy i sprawiedliwości. Jego kapłani zwykle noszą proste białe szaty i służą radą różnym możnowładcom i sądom.
Faman - patron dobrobytu i szczęścia, zarówno w kwestii udanych plonów jak i bogacenia się. Jego kapłani ubierają się bogato i strojnie.
Direk - patron zemsty i kary, bezwzględnie sprawiedliwej i bezlitosnej. Sprzyja odwadze i sprawności bitewnej. Jego kapłani często towarzyszą żołnierzom, albo sami są żołnierzami.
Prócz tego, każdy ze starszych klanów ma zwykle swojego legendarnego przodka i założyciela, któremu do pewnego stopnia również oddawana jest cześć. Kosmogonia wiary zakłada iż świat jest podobny do żywej rośliny, rosnącej i starzejącej się w niepomiernie wolnym tempie, którą utworzyły cztery pierwotne żywioły, dające też życie Bogom-Przodkom i pierwszym ludziom (właśnie Naugrimom).
Jak łatwo można się domyślić, po wymarciu rodu najwyższych królów, wywodzących się od Araka (potomkowie Famana i Direka wymarli już wcześniej), tradycyjne patrzenie na religie zaczęło przeżywać pewien kryzys. W tą lukę wkroczyli zaś Ambozyjczycy.
Wymarcie potomków ostatniego ze znanych Bogów-Przodków przy jednoczesnym podbiciu królestwa przez wierzących w boskość lub świętość swojego władzy Ambozyjczyków sprawiło, iż spora część Naugrimów zaczęła postrzegać ich wiarę jako odłam swojej, doszukując się w obcym bóstwie jednego z "zaginionych" bogów-przodków. Do pewnego stopnia wywołało to ferment i zamieszanie na gruncie religijnym, tym bardziej że w celu podzielenia i utrzymania władzy nad Naggurdem (krainą Naugrimów) najeźdźcy starali się nawracać niektóre regiony na solizm.
I tak w obecnych czasach Naugrimowie pod względem wyznaniowym podzieleni są na trzy główne grupy. Pierwszą z nich są wyznawcy "Solizmu Naugrimskiego" albo nowej wiary naugrimskiej, która jest lokalna herezją synkretyczną, łączącą w sobie elementy elementy starej wiary (np. wiara w istnienie 7 bóstw, w tym 4 "odkrytych", którym oddaje się cześć) z solizmem w wydaniu ambozyjskim (np. uznawanie Siedmiu Cnót, z tym że każda pochodzi od innego z Bogów), a więc również w niektórych oczach heretycką wersją tej wiary. Kolejnymi grupami są wyznawcy "czystego" solizmu ambozyjskiego, skupieni głównie na terenach znajdujących się najdłużej pod panowaniem ambozyjskim, a także ocalali wyznawcy starej wiary, którzy albo uparcie trwali przy jej założeniach, albo też znaleźli oparcie dla nich w innych systemach wierzeń, które złączyli.
Generalnie wszystkie rodzaje religii i odłamy wyznań rozpowszechnionych wśród Naugrimów są dość zbliżone do siebie, jako wyrastające ze wspólnego pnia, a niemalże wszystkie z nich są jedynie skutkiem zderzenia się obcych wyznań z naugrimską kulturą, która wciąż stanowi wspólny pion, ważniejszy od drobnych różnic doktrynalnych czy wyznaniowych. Jednym słowem: "Czcij co chcesz, bylebyś szanował przodków i tradycje."
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 12 gru 2017, 23:00

dwarf_king_of_the_mountain_by_grenias-d6uosw6.jpg


INSYGNIA WŁADZY

Zgodnie z tradycją, insygniami władzy najwyższych królów Naugrimów były trzy przedmioty, otoczone czcią i szacunkiem. Podczas ceremonii obejmowania władzy przez nowego króla, owe artefakty były mu przekazywane przez najwyższych kapłanów bogów-przodków. Stanowiły one świadectwo ciągłości władzy i odpowiedzialności wobec poprzedników, zasiadających na tronie od setek lat. Z zawieruchy dziejowej ocalał jedynie jeden z trojga tych przedmiotów, z wielką czcią przechowywany i strzeżony przez specjalnego powiernika.


3cZJFkk.png
Młot bojowy Grondkir

Grondkir był starożytnym młotem bojowym, znajdującym się w posiadaniu rodu Araka od niepamiętnych czasów. W powszechnej opinii wykuć go miał osobiście Arak, by bronić nim swojego ludu. Niezależnie od tego jaka jest prawda, faktem jest że ten wykonany niemal w całości z metalu oręż niesiony był do boju przez niektórych królów, w tym samego Azaghâla Zjednoczyciela, który nim właśnie miażdżył nieprzyjaciół w bitwie na przełęczy Czarnego Ognia. Zdarzały się także przypadki przekazania tego artefaktu przed bitwą któremuś z wyjątkowo zasłużonych dowódców, co było dlań zawsze wielkim wyróżnieniem i oznaką najwyższego zaufania oraz aprobaty ze strony królewskiej. Ostatnim znanym posiadaczem Grondkira był najwyższy król Utar Trzynasty z rodu Araka, który poległ z nim w ręku podczas bitwy pod Mazarkir. Od tego czasu uważa się go za zaginiony, najprawdopodobniej został zaś zniszczony przez najeźdźców, co zostało odnotowane w Księgach Uraz.


the-hobbit-dos-dwarf-armour-thror.jpg
Najwyższa Korona - Rikahal

Złota korona, będąca atrybutem najwyższych królów. Wykonana za panowania następcy Azaghâla, Azala wedle tradycji była symbolem odróżniającym najwyższych królów od "zwykłych" królów, co Naugrimowie niejednokrotnie podkreślali, uważając swe państwo za lepsze od innych pod tym i pod innymi względami. Po śmierci Utara Trzynastego korona została skradziona i przetopiona na złote monety, co zostały odnotowane w Księgach Uraz.


kguzpYN.jpg
Pierścień Władzy Królewskiej - Korma Heru-ara

Złoty pierścień z wprawionym weń szafirem, znany powszechnie jako Pierścień Władzy Królewskiej. Ponoć wykute zostały jeszcze przez moce pierwotnych żywiołów ogniu wulkanów, by wskazywać drogę wielkim Bogom-Przodkom. Zawsze gdy ogłaszane było nowe prawo lub wydawany jest sąd królewski, władca miał ów artefakt przy sobie. Pierścień był jedynym artefaktem, którego nie miał przy sobie Utar Trzynasty w chwili śmierci. Mimo to, został uznany za zaginiony po splądrowaniu i zniszczeniu królewskiego zamku Khorn Arak przez barbarzyńców. Dopiero 108 lat temu Therek z klanu Trohden ogłosił iż odnalazł pierścień. Twórca Konfederacji Kantonów przekazał go następnie w ręce pierwszego Wielkiego Strażnika Pierścienia, za co otrzymał dziedziczną godność w Trommhazghalu i wieczną chwałę w annałach.
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667
Awatar użytkownika
Badet
Posty: 5370
Rejestracja: 09 lis 2016, 21:07
Lokalizacja: Fronty

Re: Dom Wiedzy

Postautor: Badet » 08 sty 2018, 21:28

statue-2.jpg


KULT PRZODKÓW

Główne zręby religii ukształtować się musiały jeszcze przed zjednoczeniem trzech królestw naugrimskich w jedno za czasów Azaghâla, a więc przed jeszcze przed początkiem trzeciej ery. Prawdopodobnie już pierwsi z królów aktywnie propagowali rozwój tych wierzeń, są to jednak jedynie spekulacje, brak bowiem danych z tak wczesnego okresu. Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach tej religii było wymarcie najpierw rodów Direka i Famana, następnie zaś rodu dynastii najwyższych królów z rodu Araka. Skutkiem tego był kryzys nie tylko państwowy, ale i religijny, który ostatecznie spowodował wykształcenie się licznych odmiennych nurtów i odłamów naugrimizmu.

Główne założenia
Wszyscy ludzie pochodzą od Bogów-Przodków, którzy narodzili się wraz z nastaniem drugiej ery świata na stokach góry Kadraz. Od trzech (Araka, Direka, Famana) pochodzi lud Naugrimów, od pozostałych zaś, których imion tradycja nie podaje, pochodzi reszta ludzkości. Przodkowie Naugrimów są zatem potomkami bogów, którzy chociaż nie stąpają już po ziemi, to jednak czuwają nad losami swych potomków. Obowiązkiem wiernych jest oddawać im cześć, sławić ich dokonania i przechowywać pamięć o nich. Największym szacunkiem obdarza się pierwszych, bezpośrednich potomków Bogów-Przodków, czyli członków królewskich rodów, od których wzięły one swe nazwy. Jednocześnie większość klanów ma także swojego na poły mitycznego przodka-herosa, zwykle założyciela klanu, którego obdarza szczególną czcią. Od czasów zjednoczenia przez Azaghâla upowszechniać się zaczęły tezy o pryzmacie Araka nad innymi, jako pierwszego spośród Bogów-Przodków. Jednocześnie każdy z nich zaczął być utożsamiany z jednym wzorcem parenetycznym - mędrca (Arak), wojownika (Direk) i kupca/rzemieślnika (Faman). Najlepszym, co wierny może osiągnąć, jest dołączenie do zaszczytnego grona szacownych przodków. Osiągnąć to można poprzez życie uczciwe i pełne cnót, którymi są męstwo, wierność, szczerość, szacunek dla tradycji i praw oraz stałość. Naugrimizm nakazuje wiernym nawracania innowierców siłą. Wskazywanie obcym tego, że winni oddawać cześć własnym przodkom jest postrzegane jako oznaka dobrej woli, którą można, acz nie trzeba okazywać. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie wszak jedynie szkoda niewiernego, który zostanie nieuchronnie zapomniany, podczas gdy wierni pozostaną pamiętani przez wieczność pokoleń. Jednym z elementów szacunku wobec przodków jest przestrzeganie bardzo rozbudowanego ceremoniału pogrzebowego - zmarłych chowa się najczęściej w kamiennych kryptach, często pod ziemią wraz z niektórymi przedmiotami, które cenili za życia (broń przy wojownikach, narzędzia przy rzemieślnikach, itd.). Następnie grobowiec jest pieczętowany i zamykany, a wchodzenie do niego jest surowo zakazane, gdyż stanowi zakłócenie spokoju ducha przodka i obrazę wobec jego klanu. Naugrimizm nie posiada świętych ksiąg, natomiast istnieje zbiór tradycyjnych traktatów i tomów traktujących o wszystkich zagadnieniach związanych z wiarą (często są one spisane przez wielkich przodków, co w pewnym sensie nadaje im świętości).

Struktura
Naugrimizm nigdy nie posiadał szczególnie rozbudowanej struktury czy hierarchii kapłańskiej. Każdy z Bogów-Przodków miał własnych kapłanów, podążających za jego wzorcem. W wypadku braku kapłanów odpowiedniego boga, niektóre obrzędy oddaje się pod przewodnictwo szczególnie starych i szanowanych członków klanu. Od upadku drugiego powstania naugrimskiego nie istnieje już instytucja triumwiratu najwyższych kapłanów. Duchownymi przywódcami religii pozostają jednak wciąż kapłani z Kar Kadraz, jako opiekunowie największej i najważniejszej ze świątyń.

Nurty
Na skutek podbojów Naggurdu przez wyznających monoteizm Ambozyjczyków i Drachenów, a także wymarciu bezpośrednich potomków Bogów-Przodków, którymi byli najwyżsi królowie, naugrimizm przeżył poważny kryzys, z którego częściowo otrząsnął się dopiero niedawno, po powstaniu niepodległego Naugrimskiego państwa, jakim jest Konfederacja Kantonów. Rozliczne debaty teologiczne między kapłanami doprowadziły do powstania dwóch niezależnych nurtów, akceptujących się wzajemnie, acz rozbieżnych w niektórych kwestiach. Prócz nich natrafić można też niekiedy na pomniejsze odstępstwa od większości, takie jak Kult Własnych Przodków czy Kult Nieznanych Przodków.


  • Naugrimizm powszechny (Kult Wielu Przodków) - zwolennicy tego nurtu uważają iż kres dynastii najwyższych królów jest znakiem od przodków, iż należy rozpocząć poszukiwania czterech "nieznanych" Bogów-Przodków, którym również należy się cześć. Wyznawcy naugrimizmu powszechnego zwykle uznają Boga solizmu za jednego z nich i na równi z innymi (a niekiedy nawet wynosząc go na pierwszego spośród nich) oddają mu cześć, poszukując jednocześnie potomków pozostałych Bogów-Przodków. Naugrimizm powszechny bywa czasami uznawany za głęboko posuniętą herezje solizmu.

  • Naugrimizm głęboki (Kult Wybranych Przodków) - nurt głoszący potrzebę trwania przy dawnych obyczajach i obrzędach mimo kryzysu. Jego zwolennicy uznają wymarcie bezpośrednich potomków Bogów-Przodków za test ich wiary i oddania. W związku z tym należy pozostać przy oddawaniu im czci i nie ma potrzeby szukania nowych obiektów kultu wśród innych bóstw.
*miejsce na mądrą sentencje*
Ironfoot


I7: Związek Saliski, I8: Hrabstwo Nowego Sohail, I9: Królestwo Naugrimów, I10: Konglomerat AAAR (Auralen-Asturia-Artois-Rzesza)
gg: 57514667

Wróć do „Konfederacja Kantonów Naugrimskich”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość