***

Rekrutacja do edycji XII Imperiusa wystartowała pod tym adresem: http://imperius.chilioi.webd.pl/index.php

***

Zapraszamy do ImperWiki

* * *
Koniec edycji XI (finalna tura 544), trwają przygotowania do startu edycji XII.

Prawa przyjęte i obowiązujące

Awatar użytkownika
kocurrrek
Posty: 138
Rejestracja: 12 lut 2017, 12:55

Prawa przyjęte i obowiązujące

Postautor: kocurrrek » 22 lut 2017, 14:49

...
Awatar użytkownika
kocurrrek
Posty: 138
Rejestracja: 12 lut 2017, 12:55

Re: Prawa przyjęte i obowiązujące

Postautor: kocurrrek » 22 lut 2017, 14:50

.O PRAWIE PÓŁNOCY, SĄDZENIU SIĘ, THINGACH i PRAWA STOSOWANIU  Prawo sądownicze obowiązujące w jarlatach północy ustanowione przez althing i hárjarla Freyvinda Lennartssona w roku najazdu Ulrika Wielkiego na kraje południa wokół Morza Perłowego, wraz z Auralenu wojami, przez ludy tamtejsze znanym jako 60 rok po upadku Wielkiego Jarlatu Rumii. Wprowadzone w północnych krainach przez hárjarla Freyvinda Lennartssona w roku tymże samym, oraz za jego przykładem i ku potwierdzeniu tegoż czynu, przez wszelkich innych jarlów na ziemiach swoich od Ostergotaland po Halogaland.

  (...) i aby północy krainy od bezprawia uchronić, które spokój burzy i tych co prawo łamią sprawnie sądzić, określamy zasady prawa jednolite oraz podział thingów jakie od wieków wedle tradycji sądownictwem się zajmowały. Dajemy również jeden kodeks prawa dla całej północy, by wszyscy na północy równo traktowani byli i wszelkie czyny w każdym zakątku północnych krain wedle tego kodeksu były oceniane (...)
  Niech wszystkim zatem wiadomo będzie, że oto jest prawo i niechaj Pan Asów i wszechojciec Odyn, oraz strażnik praw Tyr potęgą swą za nimi stoją.

Obrazek
  VÆR DÓMSTÓL
  O sądzeniu się


  • FYRSTE: ÁGREININGUR
   • Wszelkie spory i zwady, które z woli jednej lub obu stron zakończyć się nie mogą polubownie w przytomności innych ludzi, jedynie na thingach mogą być podnoszone lub holmgangiem rozwiązane. Ten kto by sam sprawiedliwości dochodził bez thingu lub holmgangu sam oskarżonym będzie choćby i wroga wraz z całym rodem wygubił i nie stało osoby w prawie będącej go oskarżyć. Dla takich co sprawiedliwości nie czekając sami bez sądu karę wymierzą oskarżycielem lögmaður prowadzący thing będzie i w obowiązku jest on ją wnieść samosąd pod osąd i karę.

  • ANDRE: THING
   • W każdym borgu i w każdym fylke co roku thingi będą się zbierać między świętem Mabon, po żniwach i powrotach wojów z wypraw łupieżczych, a przed Veturnóttr rozpoczynającymi czas zimowy. Żaden thing trwać nie może dłużej niż do Veturnóttr, aby wszelkie sprawy rozwiązać, winnych ukarać, a poszkodowanym rekompensatę dać przed Jul i czas zimowych biesiad nie był ze skazą otwartych krzywd względem siebie żywionych. Wszyscy w prawach będący do zabierania głosu na thingu pierwszego dnia wybrać mają lögmaður w prawie uczonego aby obrady prowadził i wszelkie zgłoszone sprawy w tym czasie rozpatrzone zostaną.
   • Kto sprawę swą wniesie thingowi, uznanie winy i określenie kary zostawiając, staje się dla oskarżonego nietykalny w mowie i uczynku, tak jak oskarżony dla sprawę swą wnoszącego. Jedynie przed lögmaður słowa do siebie kierować mogą, póki thing ich nie rozsądzi.
   • Kto podczas thingu innego vær by słowem znieważył i zniesławił, nie tylko sądzony będzie, ale i na czas całego thingu jako mann, a nie vær traktowany pozostanie.
   • Kto krzywdę swą pod osąd przedłoży, albo wskazanym jest przez pokrzywdzonego, thingu do rozsądzenia sprawy opuścić nie może, a gdy to uczyni stanie się winnym zarzucanego czynu lub krzywoprzysięstwa.
   • Gdyby wskutek wojny, srogiej i wczesnej zimy, albo nie powrócenia wojów społeczności fylke lub borg na thing kto przybyć nie mógł, sprawę swą na kolejnym wiecu przedstawić musi, a przez ten czas wstrzymać się od chęci samemu zadośćuczynienia poniesionej stracie lub wyrządzonej krzywdy.
   • W zarzutach mordu, podpalenia, napadu na ognisko domowe, albo gwałtu na wolnej niewieście, lögmaður i jarl mogą zwołać thing wcześniej niż po Mabon, ale dopiero po święcie Ostara i nadejściu wiosny.

  • TREDJE: HOLMGANG
   • W czworokąt lub krąg wierzbowych wit każdych dwóch mężów wolnych wejść może, gdzie w celu wskazania swych racji walczyć mogą do utraty trzeciej tarczy, pierwszej rany, niemożności utrzymania w ręku miecza, albo śmieci. Obaj stając do walki zgodnie przed rozpoczęciem boju uznać muszą sposób w który zwycięzca określony zostanie. Każdy do takiej walki stanąć może z łukiem i trzema strzałami, mieczem, toporem, włócznią i trzema tarczami. Każdy prawo ma do walki wyznaczyć zastępcę, który gdyby wybrał od tego za którego staje prawo ma wziąć jedną broń (a gdy okręt z broni wybierze to najwyżej snekkar), jedną żonę (ale jedynie lillkonnie, jeżeli ta tego zechce), oraz jednego thralla. Gdyby zastępca bój taki przegrał, to jemu chwała mimo przegranej walki, a temu którego zastępował pęta thralla przeznaczone w niewoli zwycięzcy.
   • Kto nie chciałby czekać na thing by praw swoich i zadośćuczynienia dochodzić może na holmgang oskarżonego wyzwać, ten jednak zgodzić się na to może lub nie, woląc thingowi nie prawu miecza udowodnienie lub oddalenie winy zostawić.
   • Kto osobie odmawiającej holmgangu zarzut tchórzostwa by czynił publicznie, ten sam o zniesławienie oskarżony na thingu będzie, chyba żeby wyzwanie na holmgang przewiny zniesławienia dotyczyło.
   • Kto rzuciłby wyzwanie na holmgang nie przyjęte przez wyzwanego, a w czasie thingu się nie stawił ważnego powodu nie mając i oskarżenia swego nie przedstawił, sam o zniesławienie sądzony będzie.
   • Gdyby thing po długiej rozprawie dojść prawdziwości winy nie mógł, wnoszący swą sprawę w prawie jest aby oskarżonego na holmgang wyzwać, a ten odrzucić wyzwania nie może, choć ma prawo wystawić do walki zastępcę. Oskarżający zawsze walczyć musi sam, prawa do zastępstwa w walce nią mając.
   • W sprawach wniesionych przeciw niewiastom oskarżający nie ma prawa podnieść jej do rozwiązania holmgangiem, chyba żeby sama wnosząca rozpatrzenie krzywdy tego sobie życzyła. Gdyby to niewiasta była oskarżająca w swej sprawie niemożliwej przez thing do rozwiązania i na holmgang oskarżonego wezwała, żadne z nich zastępcy wystawić nie jest w prawie, a mąż do walki tej bez włóczni, bez łuku i z jedną jeno tarczą stanąć może.

  • FJÄRDE: LÖGFORMRÉTTUR
   • Ten prawu podlegać będzie, kto wolnym jest i nie wyklętym. Kto thrallem pozostaje lub wyrokiem thingu z praw ludzkich został obdarty, sądzić się nie ma prawa ani spraw swych na thingach podnosić. Roszczeń mieć nie może, jak i wyrokom nie podlega, główszczyźnie i wszelkim innych rekompensatom czynów względem niego popełnionych.
   • Kto wolnym mannem jest, a nie vær dla ludzi thing zwołujących, wszelkim prawom podlega, ale sądzić się i sprawy swe na thingach podnosić może jeno wtedy gdy ktoś z vær na thingu tym z praw swych korzystając sprawę jego przedstawi sam się za nią wstawiając. Gdy ten to uczyni to jakby własną sprawę wnosił i wszelkim wyrokom oraz zasądzeniom kar, główszczyzn i rekompensat on podlegał będzie.

  • FIMMTE: KONNARÉTTUR
   • Niewiasty wolne i nie wyklęte, którym zło wyrządzono, w prawie są aby same sprawę swą na thingu podnosić swoją osobą bez potrzeby zastępstwa. Która niewiasta wniesie o udowodnienie i zadośćuczynienie jej krzywdy, w sprawie swej i podczas jej trwania jak mąż podczas thingu traktowana będzie ale tylko w przez siebie wniesionej sprawie.

  • SJÖTTE: EIGNARHALDRÉTTUR
   • Ten prawo do własności ma, kto wolnym jest i nie wyklętym, a thrallem pozostaje lub wyrokiem thingu z praw ludzkich obdarty, prawa do własności nijakiej posiadać nie będzie, jako i roszczeń mieć nie może i rekompensat z kradzieży na nim poczynionych. Thrall taki kradzieżą tknięty sam praw i zadośćuczynienia dochodzić nie może ale kradzież własności czyjejś własności prawu podlega, tedy właściciel jego na thingu w swoim imieniu procesować się o krzywdę thralla będzie w mocy. Gdy ten to uczyni to jakby własną sprawę wnosił i wszelkim wyrokom oraz zasądzeniom kar i rekompensat on podlegał będzie.

  • SJÖUNDE: VARNARMÁL
   • Gdyby oskarżony na thing się nie stawił, mówca praw trzy razy podczas kolejnych oblicz Sól ma zawezwać go śląc ludzi ku jego domostwu. Gdy oskarżony wobec wniesienia na niego skargi przed thing i wezwania go trzykrotnie, nie zjawi się ważkiego powodu na to nie podając, sprawa bez niego toczyć się będzie bez obrony jego lub kogokolwiek z mu bliskich lub przyjaciół i stronników.
   • Kto oskarżonym będąc, niemocą, chorobą, lub ranami złożon, prawo ma wyznaczyć væra, który by przed thingiem zamiast niego stanął i go bronił.
   • Kto oskarżonym będąc, poza fylke lub borgiem przebywa i nie może na czas przybyć albo na wyprawie bawi, sprawa w której go skarżą na następnym thingu podniesiona zostanie. Gdyby i na tym się nie pojawił odbędzie się bez niego i prawa do obrony.

  • ÁTTUNDE: VITNII
   • Świadczyć o winie lub jej braku na korzyść lub na sromotę oskarżonego, prawo ma tylko ten co wolnym jest i nie wyklętym czy to mąż czy niewiasta. Gdyby nie stało takich co świadczyć by mogli ten co sprawę wniósł i ten co wskazany złoczyńcą został mogą na słowa niewolnych się powoływać, ale świadectwo to zawsze mniej liczyć się będzie niźli świadectwa værów w pełni swych praw będących.
   • Oskarżający o złoczyństwo i ten, który o czyn jest oskarżonym naprzemiennie po jednym świadku na prawdziwość swych słów przed thing przywoływać będą, a ten który pokrzywdzony został czyni to jako drugi i ostatni.
   • Każdy kto świadectwo przed thingiem daje, musi przysiąc na wszechojca Odyna i strażnika praw Tyra, że jeno prawdę mówił będzie i swój honor za tym stawia. Kto by w podejrzeniu był, że starych bogów północy nie czci, ten ni przysięgać ni świadectwa składać w sprawie nie może. Chyba, żeby jako thrall występował przy braku innych świadków jednej ze stron, bo jak wiadomo thralle to takie syny co honoru nie mają, a w mocy ludzkiej pana swego będąc mniej im gniew bogów straszny.
   • Każdy świadczący na korzyść strony, która sprawę przegra sam za krzywoprzysięstwo przez mówcę praw pozwany przed thing być może, gdyby okazało się, że świadectwo dając kłamał.

  • NÍUNDE: SEKTARKENND
   • Ten tylko na thingu ukarany może zostać, któren się przyznał, któremu wina udowodniona została, lub o którego winie thing przekonany został i wiarę w tę winę posiadając winnego wskazał lub z zarzutu oczyścił. Gdy thing wyda werdykt, a lögmaður określi wyrok nikt prawa nie ma aby go podważać. Tylko Althing północy powtórnie sprawę rozpatrzeć może i wyrok zmienić.

  • TÍUNDE: ÚRSKUÐIR
   • Tylko lögmaður wyrok zasądzić może wedle praw zwyczajowych grzywny określających lub sprawiedliwości zadośćuczynienia krzywd poniesionych. Skazanemu jest przykazane aby pokrzywdzonemu zadośćuczynić tym co lögmaður orzekł, a pokrzywdzony w prawie jest to pobrać choćby i siłą, gdyby skazany z tym zwlekał. Gdyby pokrzywdzony nie był w mocy to uczynić, w prawie jest wyrok swój odsprzedać innemu værowi, który karę określoną wyrokiem będzie mógł wymusić.


  Obrazek


  VÆRTHINGE
  O thingach


  • FYRSTE: SAFNI RÉTTINDI[
   • Prawo do sądzenia się powszechnym jest i każda społeczność władna jest aby thing zwoływać i na nim sprawy swe rozsądzać, a każdy z takich thingów rozpocząć się musi od wybrania mówcy praw, sądom przewodzącego.
   • Co roku ludność całego regiony z kilku fylke lub jarlatów prawo ma również by się zbierać na wiosnę po ostarze, gdzie spory między różnymi społecznościami rozsądzać się będzie, oraz na których każdy ukarany wyrokiem thingu wnieść swą sprawę raz jeszcze może gdyby niesprawiedliwością wyrok thingu swego uznał.

  • ANDRE: FRELSI RÉTTINDI
   • Prawo do sądzenia się wolnym jest nikt w mocy, prawie ani przyzwoleniu jest aby na decydowanie o winie lub karze się porywać i jedynie thingi czyn mogą rozsądzić i winę uznać, a mówca praw karę stosowną do złoczyństwa wymierzyć.
   • Podczas althingów na których værowie z różnych fylke i jarlatów całego regionu ściągną by się sądzić i o prawach radzić, niechaj wyznaczą spośród siebie lubo z innych stron pochodzącego strażnika thingu, który siłą, pozycją i bezstronnością zapewni brak wpływów tych możnych, co chcieliby na prawo wpływać.

  • TREDJE: AKTVÆÐI RÉTTINDI
   • Prawo do sądzenia i głosu zabierania ma każdy vær, który mężem jest nie wyklętym przez prawo i ci o winie lub uniewinnieniu decydować są w mocy, byle nie we własnej sprawie albo ojca, syna, lub brata swojego.
   • Podczas althingów gdzie wiele setek værów się gromadzić będzie, jedynie álitvær zabierać głos, a także decydować o winie są w mocy w imieniu swych ziomków i niechaj nic innego prawo do tego im zapewni jak szacunek, pozycja i sława ich nie tylko we własnych osadach, ale i uznanie wśród innych na althing się zbierających.

  • FJÄRDE: VærALLTHINGE
   • Raz na cztery lata pod Aalborgiem, na polach u podnóża Gamla Uppsala, zbierać się będzie wielki thing wszystkich ludów północy, aby radzić i rozprawiać o ważkich sprawach, spory rozsądzać i najważniejsze z wyroków niższych thingów brać przed oczy, gdyby ukarany wciąż się nie godził z zasądzeniem thingu i althingu.
   • Gdy wiele tysięcy værów się stawi, nawet álitvær zbyt wielu stanie by bez kłótni i zamętu przemawiać, tedy podcza althingu całej północy jedynie jarlowie, mówcy praw, vikingurzy, sögunnarherowier, iðnherowie, i godi będą mogli głos zabierać i używać go do praw stanowienia. Tacy najznamienitsi z værów w trzy rady się połączą i zgodność dwóch z nich świadczyć będzie o mocy sądu lub przyjęcia prawa.
    • Jarlaráð z samych największych pozycją i mocą jarlów złożoną.
    • Lögráð w której zasiądą największym szacunkiem się cieszący lögmaður.
    • Álitráð skupiającą wszystkich innych najznamienitszych i godnych głosu zabierania.


  Obrazek  BEITINGU LAGA
  O stosowaniu prawa


  • FYRSTE: GLÆPUR
   • Kto złoczyństwa by się dopuścił czynem przeciw innemu værowi, mannowi którego sprawę vær poniesie, lubo thrallowi gdyby pan jego zechciał sprawiedliwości dochodzić, tego prywatnie pozywać należy, co pokrzywdzony na thingu wnieść jedynie może. Zbrodnie takie prywatnymi zwać się będą i gdyby thing winę wskazał wedle kodeksu spraw kara zostanie wymierzona.
    Oto przewiny za które każdy vær poszkodowany w prawie jest aby oskarżenie na thing podnieść:
    • Przeciwko życiu i zdrowiu (mężobójstwo, zabójstwo, zranienie, otrucie)
    • Przeciwko mieniu (kradzież wielka i kradzież mała, rozbój, rabunek, napad na ognisko domowe, podpalenie, szkody w polu i stadzie, ubicie thralla)
    • Przeciwko czci (zniewaga, oszczerstwo)
    • Przeciwko wolności (gwałty, porwania, uwięzienie)
   • Kto złoczyństwa by się dopuścił przeciw społeczności w której żyje, tego prywatnie pozwać należy, co godi społeczności na thingu wnieść jedynie może, a gdyby go brakło inny wyznaczony przez poszkodowanych vær. Zbrodnie takie prywatnymi zwać się będą, jednak godzące w całą społeczność wyższe w wadze są i gdyby thing winę wskazał, prócz zwykłej kary towarzyszyć jej będzie wygnanie lub ennda.
    Oto przewiny za które każdy godi lub przy braku jego inny vær poszkodowanej społeczności w prawie jest aby oskarżenie na thing podnieść:
    • Przeciwko życiu i zdrowiu (wielokrotne zabójstwo, zatrucie wody lub zapasów, podpalenie w mieście lub osadzie)
    • Przeciwko mieniu (kradzież żywności ze spichrzy, wytrucie stad owiec lub wołów)
   • Kto złoczyństwa dopuściłby się wszelkiego podczas thingu, poszkodowanym się nazywając na holmgang wyzwał odrzucony i sprawy swej na thingu po tym nie podniósł, samosądu się dopuścił, krzywoprzysięstwem przed thingiem się parał, albo zwykłe przewiny przeciw towarzyszom broni na vikingu czynił, tego lögmaður thingu w obowiązku jest pozwać. Zbrodnie takie publicznymi zwać się będą i gdyby thing winę wskazał, prócz zwykłej kary towarzyszyć jej będzie odebranie pozycji vær, przepadek całego majątku, wygnanie lub ennda.
   • Kto złoczyństwa by się dopuścił wszelkiego przeciw całej północy i ogółu ludu værów zwanych też Tryverami, godził w jedność, zdradził, nawoływał do bratobójczych wojen, tego lögmaður althingu w obowiązku jest poznać, po tym jak rada jarlów i rada lögmaður jarlatów orzecze, że czyn jego tak rozpatrywany być winien. Zbrodnie takie publicznymi zwać się będą, jednak godzące w całą społeczność wyższe w wadze są i gdyby thing winę wskazał, prócz zwykłej kary towarzyszyć jej będzie przepadek całego majątku i ennda.
   • Każde złoczyństwo wiązać się z karą musi, ale niechaj prawo rozróżnia czyn popełniony z zamiarem lub bez niego. Gdyby wina w oczach thingu jawna była i bezsprzeczna niechaj sądzący ogłoszą czyn winny ukarania jako popełniony z intencją lub bez. Gdyby zbrodnia w oczach thingu popełniona była bez jej zamiaru, niechaj i kara niższa będzie .
   • Gdyby złoczyństwo niepełnym było i jedynie próba jego się zdarzyła, to ten który celem jego był oskarżyć o tenże czyn może tak jakby się wydarzył. Gdy thing wskaże winę uznając, że zamiar czynu był, niechaj lögmaður kare określi nie mniejszą niżby po dojściu do skutku złoczyństwa miał ją ogłosić. Kto złoczyństwo planuje i chce je popełnić zasługuje na karę, a to że do czynu złego nie doszło winę jego umniejsza, ale świadczy, że durniem jest i kretynem, co celu osiagnąć nie potrafi. Niechaj kara za zamiar złoczyństwa nieudacznika równą będzie popełnionemu czynowi.
   • Gdyby złoczyństwo popełnione było przez człowieka, który już wcześniej był skazany, niechaj kara zasądzona wyższa będzie niżby to z czynu wynikało. Wtedy też ukarany musi piętnem na twarzy lub ramieniu.
   • Gdyby złoczyństwo popełnione było przez dziecko nie w pełni wieku i praw væra, niechaj kara zasądzona niższą będzie niżby to z czynu wynikało. Wtedy też ukarany być musi i ojciec jego, lubo inny opiekun.
   • Gdyby złoczyństwo popełnione było pod przymusem, w odwecie, albo ten co czynu się dopuścił po wprowadzeniu w błąd prawo złamał, niechaj mniejszej kary doświadczy.

  • ANDRE: STRAFF
   • Oto kary które na thingach lögmaður zasądzić mogą zależnie od przewin i okoliczności ich, uczynionych przez człowieka winnego złoczyństwa.
    • Ennda, po której lokalna społeczność bierze skazanego pod opiekę.
    • Krwawa Wróżda, pozwalająca poszkodowanemu na wywarcie takiego bezkarnego odwetu na złoczyńcy i jego najbliższej rodzinie, na jaką poszkodowany ma ochotę.
    • Wywołanie, czyli banicja i wygnanie.
    • Pozbawienie praw, czyli utrata przez skazanego pozycji vær.
    • Zniewolenie, czyli uczynienie skazanego thrallem.
    • Okaleczenie, czyli obcięcie języka, palców, dłoni, nosa, uszu, wyłupienie oczu przetrącanie kolan łokci, lub kręgosłupa.
    • Przepadek mienia, czyli odebranie całego majątku.
    • Główszczyzna, czyli zadośćuczynienie za zabójstwo, w wysokości zależnej od przynależności do stanu ofiary.
    • Nawiązka, czyli zapłata za naruszenie ciała lub zranienie w wysokości zależnej od przynależności do stanu ofiary i uszczerbku na zdrowiu.
    • Grzywna, czyli rekompensata o wartości zależnej od przestępstwa.
    • Piętno, czyli noszony na czole lub przedramieniu wypalony znak hańbiący przestępcę.
   • W przypadku gdy przestępca już wcześniej dopuścił się złamania prawa i został skazany przez thing, kara za przestępstwo musi być zawsze wyższa niżby thing sądził kogoś kto po raz pierwszy dopuścił się złego czynu.


   Obrazek   RÉTT
   Prawa værmańskie


    Oto kodeks praw, oraz kary minimalne i maksymalne jakie mogą być zasądzane za następujące przestępstwa:
Obrazek
Strona 1 z 327 stron kodeksu praw værmańskichObrazek
Pieczęć
tłumaczenie:
  O sądzeniu się:
  • Pierwsze: Spór
  • Drugie: Wiec
  • Trzecie: Pojedynek
  • Czwarte: Prawo do sądzenia się
  • Piąte: Prawo do sądzenia się (kobiety)
  • Szóste: Prawo do własności (niewolnych)
  • Siódme: Obrona
  • Ósme: Świadkowie
  • Dziewiąte: Wina
  • Dziesiąte: Wyrok
  O thingach:
  • Pierwsze:
  • Drugie:
  • Trzecie:
  • Czwarte: Althing vaerów
  O zastosowaniu prawa
   Pierwsze: Zbrodnia
   Drugie: Kara
  Prawo (kodeks)
Demetriusz
Posty: 315
Rejestracja: 09 lis 2016, 19:16
Lokalizacja: Wakefield

Re: Prawa przyjęte i obowiązujące

Postautor: Demetriusz » 07 lip 2017, 16:54

___________________________________________________________
O kolonizacji krainy Västergötland
___________________________________________________________


  1. Kraina Västergötland zostaje włączona w skład Wielkiego Jarlatu Tryverów.

  2. Naszemu mentorowi i nauczycielowi Agvindurowi powierzamy pieczę nad zasiedleniem Västergötlandu przez Tryverów.

  3. Na terenie Västergötland nakazujemy utworzyc 6 dużych Jarlatów, które powierzone zostaną naszym najbardziej zasłużonym i najwierniejszym z poddanych, którzy złożą przysięgę wierności domowi Freywinda.

  4. Utworzone Jarlaty zostaną przekazane nowym Jarlom na prawie lennym.

  5. Każdy wolny Tryver ma prawo osiedlic sie na terytorium Västergötlandu w wybranym przez siebie Jarlacie, w którym otrzyma nadział ziemi i wszelką pomoc w jej zagospodarowaniu jako lenno od Wielkiego Jarla.

  6. Każdy wolny Tryver, ktory osiedli sie na terytorium Västergötlandu poza złożeniem przysięgi wasalnej zachowa wszelkie dotychczasowe prawa, obowiązki i przywileje jakie mają wszyscy wolni Tryverzy.


  7.
  Ukrywanie treści: włączone
  Aby zobaczyć ukrytą treść, musisz odpisać w tym temacie.  8. Prawo wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Demetriusz
Posty: 315
Rejestracja: 09 lis 2016, 19:16
Lokalizacja: Wakefield

Re: Prawa przyjęte i obowiązujące

Postautor: Demetriusz » 07 lip 2017, 19:06

___________________________________________________________
O Tryverskiej Kompanii Handlowej
___________________________________________________________


  1. Polecamy utworzyć Tryverską Kompanię Handlową, ktora to kompania reprezentowac bedzie interesy handlowe Tryverów.

  2. W skład Kompanii wejść mają Cechy, zrzeszajace wytworców wszelakich Tryverskich dóbr o wartości handlowej.

  3. Każdy Cech składać sie ma z Rady złożonej z 10 najlepszych mistrzów w swym rzemiosle w calej ziemi Tryverow plus Wielkiego Mistrza jako przwodniczacego Rady oraz ze zwykłych członków, którzy uznanie u tychze mistrzow uzyskali i ktorych wyroby za najlepszej jakosci uznane zostaly.

  4. Pozostali wytwórcy mogą starac sie o przyjecie do Cechu poprzez egzamin, wykazujacy ich zdolnosci w danym rzemiosle lub ich brak.

  5. Struktura organizacyjna kazdego z cechow ma byc nastepujaca:
  -Wielki Mistrz, przwodniczy radzie, jego wyroby uznane zostaly za arcydziela.
  - Mistrzowie , 10 czlonkow Rady Cechu, ktorych dziela slyną z mistrzostwa wykonania.
  - Starsi Cechu - Ci ktorych wyroby uznanie w oczach mistrzow znalezli
  - Czeladnicy - uczniowie rzemiosla.

  6. . Sama kompania handlowa skladac sie bedzie z Rady zrzeszajacej Wielkich Mistrzow Cechow, Wybitnych kupcow oraz z przewodniczacego Rady powolywanego przez Wielkiego Jarla.


  7.
  Ukrywanie treści: włączone
  Aby zobaczyć ukrytą treść, musisz odpisać w tym temacie.  8. Prawo wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


Wróć do „Tryverowie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości